Snel internet van groot belang

Voor een vitale samenleving vindt de gemeente Cranendonck een goede digitale bereikbaarheid door middel van snel internet heel belangrijk. Deskundigen geven aan dat de komende jaren de behoefte aan data enorm zal toenemen. Bedrijfsvoering, agrarische ontwikkelingen, school en studie, entertainment en de ontwikkeling van zorg op afstand zijn enkele voorbeelden die de noodzaak voor goede digitale bereikbaarheid onderschrijven. Daarom streeft de gemeente Cranendonck er naar dat overal de mogelijkheid bestaat om snel internet te krijgen via een glasvezelverbinding.

Geen nutsvoorziening maar aanleg glasvezel door marktpartijen

Voor de realisatie van glasvezel zijn de gemeente en haar inwoners afhankelijk van marktpartijen of het ontstaan van coöperaties. Maar waarom dan? Glasvezel is geen zogenaamde nutsvoorziening (zoals water, elektriciteit en riolering). Wetgeving schrijft voor dat de aanleg van glasvezel geen taak is van de overheid en laat dit over aan de (commerciële) markt. De gemeente mag glasvezel dus niet zelf aanleggen en kan de aanleg ervan niet afdwingen. De gemeente is daardoor geen opdrachtgever en afhankelijk van marktpartijen voor de aanleg van glasvezel die deze mogelijkheid aan onze inwoners aanbieden. Lees verder over de verschillende netwerken in Cranendonck en door welke marktpartijen een glasvezelverbinding aangeboden wordt.

  • Glasvezel bebouwde kommen Budel en Maarheeze door marktpartij KPN

In 2012 heeft marktpartij Reggefiber/KPN de kernen van Budel en Maarheeze van glasvezel voorzien. Het bedrijf heeft zich indertijd beperkt tot dichtbebouwde woongebieden. Voor inwoners binnen het KPN-gebied, die destijds de aanbieding niet gebruikt hebben, is onze overtuiging dat zij zich alsnog kunnen aanmelden bij KPN. Met een postcodecheck(externe link) kunnen inwoners van de kernen Budel en Maarheeze controleren of op hun adres glasvezel beschikbaar is. Voor alle adressen binnen het scope gebied van KPN is dit het geval.

  • Glasvezel bedrijventerreinen Rondven/Den Engelsman en Airpark

Van 2012 tot 2015 is er door Ondernemers Contact Cranendonck en met behulp van de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het aanleggen van glasvezel op de bedrijventerreinen in Cranendonck. In 2015 heeft dit geleid tot het oprichten van de Coöperatieve Vereniging Cranendonck//NET u.a. Deze coöperatieve vereniging heeft voor haar leden (ondernemers) met behulp van investeerders in 2016 glasvezel uitgerold op de bedrijventerreinen Rondven/Den Engelsman en Airpark. Aanvragen voor nieuwe aansluitingen op het bestaande netwerk op deze bedrijventerreinen kunnen gedaan worden via cranendoncknet.nl(externe link).

  • Glasvezel Buitengebied

Van 2012 tot 2018 was de markt nog niet klaar voor de aanleg van glasvezel in de minder bevolkte gebieden van Cranendonck. Er is in die periode veel in regionaal verband gelobbyd. Uiteindelijk is er een marktpartij gevonden voor de aanleg van glasvezel specifiek en alleen voor het buitengebied. Marktpartij Mabib (later Glasvezel buitenaf en nu Delta Fiber Netwerk) heeft in het buitengebied een zeer positieve vraagbundeling doorlopen, massaal gesteund door onze inwoners en ambassadeurs woonachtig in het gebied. Het netwerk in het buitengebied is inmiddels gerealiseerd. Nieuwe aansluitingen in het buitengebied zijn altijd maatwerk en worden mogelijk alleen aangeboden wanneer er op het adres nog niet eerder een aanbieding voor de aansluiting gedaan is. Met de postcodecheck(externe link) kunnen inwoners van het buitengebied in Cranendonck controleren of op hun adres glasvezel beschikbaar is.

  • Kleine kernen en wijken

Marktpartij Delta Fiber Netwerk (DFN) legt in 2022 het netwerk voor de zogenaamde kleine kernen en wijken aan. Momenteel is DFN bezig met de enginering van het netwerk om de verschillende gebieden zodanig op elkaar aan te laten sluiten dat iedere inwoner van de gemeente Cranendonck de mogelijkheid heeft aan te sluiten op glasvezel. DFN zegt de inwoners van de gemeente Cranendonck toe dat iedereen de mogelijkheid heeft gehad wanneer het netwerk afgerond is. Inwoners worden geïnformeerd wanneer het mogelijk is om de aansluiting op het adres aan te vragen. DFN zegt toe dat de inwoners op deze toegevoegde adressen een aanbieding krijgen passend bij de scope waarbinnen het adres valt inclusief eventuele aanmeldperiodes met tijdelijk aangepaste kosten. Met de postcodecheck(externe link) kunnen inwoners van Cranendonck controleren of op hun adres glasvezel beschikbaar is.