Wat is het?

U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering betaalt u rioolheffing (dit komt weinig voor). Brabant Water stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand samen met de jaarafrekening van het water.

Wat moet ik doen?

De riool- en afvalstoffenheffing liften mee met de nota`s van Brabant Water. De jaarafrekening gaat over het kalenderjaar heen. Voor de verschillende maanden worden dus ook verschillende tarieven gehanteerd.

  • Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein: van 1 mei tot en met 30 april
  • Maarheeze, Soerendonk en Gastel: van 1 juni tot en met 31 mei

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag rioolheffing? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat kost het?

De belasting is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat u gebruikt. 

Tarieven 2022

Van m³Tot m³Bedrag in €   
0250205,80
251500332,40
501750459,00
7511.000585,60
1.0011.250712,20
1.2511.500838,80
1.50115.000838,80 +126,60 voor iedere 250 m³
(of een gedeelte daarvan)
15.00030.00010.385,--
30.000100.00020.771,--
100.000 e.v. 31.156,--

Aanvullende informatie

Met de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater