Wat is het?

U  ontvangt een aanslag rioolheffing als u afvalwater loost op de gemeentelijke riolering. De opbrengsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente onder andere voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijke rioolstelsel, zodat naast het afgevoerde afvalwater ook het hemelwater en grondwater op een goede wijze verwerkt kan worden.

Hoe werkt het?

De rioolheffing wordt geïnd via de voorschotnota van Brabant Water. U betaalt maandelijks of per kwartaal via deze voorschotnota een gedeelte van de aanslag rioolheffing. Eenmaal per jaar ontvangt u van Brabant Water een jaarafrekening waarop de door u betaalde voorschotten worden verrekend.

De gemeente Cranendonck legt de aanslag rioolheffing op via de waterrekening van Brabant Water aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand. U betaalt de rioolheffing tegelijk met het waterverbruik. Bekijk (onder meer) uw voorschot, verbruik en jaarrekening op www.brabantwater.nl.

Wat moet ik doen?

Verhuizing 

Bent u verhuisd? Of heeft u plannen om te verhuizen? Geef de verhuizing door via de website van Brabant water.

Kwijtschelding aanvragen? 

Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor kwijtschelding van de rioolheffing.

Heeft u vragen over de jaarafrekening? 

Neem dan contact op met de klantenservice van Brabant Water.

Bezwaar maken tegen de rioolheffing? 

Bent u het niet eens met de aanslag riool- en waterzorgheffing die in rekening wordt gebracht op uw jaarafrekening van Brabant Water? De gemeente wil graag in overleg met u. Heeft u daarom een vraag over de afvalstoffenheffing, vul dan het reactieformulier in. Samen met u controleren we de nota. Als het nodig is, passen we die aan.

Reactieformulier nota Brabant Water

Wilt u toch liever formeel bezwaar maken, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de jaarafrekening een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Cranendonck.

Bezwaar maken

Wat kost het?

De tarieven voor riool- en waterzorgheffing zijn:

Van m³Tot m³Bedrag 2024Bedrag 2023
0250€ 228,60€ 210,00
251500€ 369,60€ 339,60
501750€ 510,60€ 469,20
7511.000€ 651,60€ 598,80
1.0011.250€ 796,60€ 728,40
1.2511.500€ 933,60€ 858,00
1.50115.000€ 933,60 +€141,00 voor iedere 250 m³
(of een gedeelte daarvan)
€858,0 + €129,60 voor iedere 250m3 (of een gedeelte daarvan) 
15.00030.000€ 11.580,00€10.636,00
30.000100.000€ 23.160,00€21.274,80
100.000 e.v. € 34.740,00€31.912,80