Wat is het?

Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel liggen. Ze maken deel uit van het openbaar gebied en hebben een openbare bestemming hebben. Deze stroken zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte.

DigiD linkAankopen reststrook

Hoe werkt het?

Als u een strook grond van de gemeente wilt kopen, toetsen we of er sprake is van een reststrook en of de grond daadwerkelijk verkocht kan worden. Bij die toets kijken we bijvoorbeeld of er nog ontwikkelingen te verwachten zijn waarvoor de grond nodig is, of dat er kabels of leidingen liggen. Niet alle stroken grond kunnen verkocht worden.

(On)geregistreerde gronden

Uit een inventarisatie blijkt dat er ook stroken grond van de gemeente (bewust of onbewust) al bij het perceel getrokken zijn. Binnen de gemeente Cranendonck gaat het om vele vierkante meters. Tegelijk met de verkoop van reststroken grond behandelt de gemeente dit (on)geregistreerde grondgebruik. Soms worden deze gronden ook verkocht.

Wat moet ik doen?

U kunt geheel vrijblijvend een verzoek tot aankoop van een reststrook indienen. Dat regelt u eenvoudig online.

DigiD linkAankopen reststrook

Wat kost het?

 Kosten
Gronden gelegen achter de voorgevel    per m²
Gronden gelegen voor de voorgevel per m² 

U kunt een verzoek indienen voor de aankoop van een reststrook in alle delen van de gemeente Cranendonck.