Wat is het?

De reclamebelasting wordt geheven in het kernwinkelgebied/ het centrum van Budel. De belasting is op initiatief van de ondernemers tot stand gekomen en de gemeenteraad heeft hier in 2014 haar medewerking aan gegeven.

De gemeente int de reclamebelasting. Na de inning van de belasting stelt de gemeente deze belasting in de vorm van een subsidie beschikbaar aan de ondernemers. De ondernemers dragen zo door middel van de reclamebelasting hun steentje bij aan het centrum.

Hoe werkt het?

De gemeente heft de belasting op openbare aankondigingen (reclame) zichtbaar vanaf de openbare weg. De aanslag reclamebelasting wordt halverwege het belastingjaar opgelegd. De gemeente stelt de geïnde belasting beschikbaar aan de ondernemers.

Wat kost het?

Het tarief voor 2024 is gebaseerd op de WOZ-waarde van een vestiging. 

OnderdeelBedrag
Vast bedrag reclamebelasting€ 285,90 per vestiging
Bedraagt de waarde van de vestiging meer dan € 188.000,00, 
dan wordt het bovengenoemde bedrag vermeerderd met
 € 1,52 per € 1.000,00 waarde
met een maximum van € 418,80 per vestiging
De reclamebelasting bedraagt maximaal€ 704,70 per vestiging

Aanvullende informatie

Verordening reclamebelasting 2024

Meer informatie over het centrummanagement van Budel is te vinden op www.gewooninbudel.nl.