Wat is het?

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Familie of buren kunnen bij de gemeente melden dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het kan ook zijn dat iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Dit noemen we een crisis. Dan heeft die persoon direct hulp nodig.

Wat moet ik doen?

  • U belt de gemeente
  • In geval van een crisis belt u 112

Aanvullende informatie

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de persoon een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook onderzoekt de medewerker of dit komt door een psychiatrische stoornis.

Verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan zet de gemeente verplichte zorg in. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie om een zorgmachtiging. Uiteindelijk beslist de rechter of deze persoon verplichte zorg krijgt. Een persoon die verplichte zorg nodig heeft kan zorg aan huis krijgen of wordt opgenomen in een zorginstelling.

Patiëntenvertrouwenspersoon

De persoon die psychisch hulp nodig heeft, heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Als de persoon dit wil, geeft de gemeente zijn/haar contactgegevens door aan deze stichting.

Meld- en Adviespunt Zorgwekkend Gedrag

Meld- en Adviespunt Zorgwekkend Gedrag

Maak je je zorgen om iemand met verward en/of onbegrepen gedrag? 
Merk je dat iemand in je buurt de grip op zijn of haar leven verliest? 
En steeds vaker voor overlast zorgt? 
Neem dan contact op met het Meld- en Adviespunt Zorgwekkend Gedrag(externe link) van GGD Brabant-Zuidoost.

Wij zijn er voor inwoners en professionals. Als je bezorgd bent om iemand die zorgwekkend gedrag laat zien. Als je vragen hebt of je zorgen wil delen.

Of als je advies nodig hebt. We onderzoeken of er zorg of ondersteuning nodig is. En zorgen dat deze persoon de juiste hulp krijgt.

Van maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:00: bel 0800 1205

Of meld je zorgen 24/7 via www.ggdbzo.nl/meldzorgwekkendgedrag(externe link) 
We nemen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk de volgende werkdag contact met je op