Wat is het?

  • U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond, bijvoorbeeld omdat u een terras, steiger, reclamebord of container plaatst.
  • U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat wilt uitstallen.

Wat moet ik doen?

  • Het is raadzaam bij de gemeente te informeren of u precariobelasting verschuldigd bent. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een aanslag ontvangt, eventueel verhoogd met door de gemeente misgelopen rente.
  • De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.
  • Tegen de aanslag precariobelasting kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken bij de heffingsambtenaar.

Wat kost het?

Leges 2022

plaatsen van voorwerpen op of aan de weg€ 25,60 
voor ieder besteed kwartier
precariorechten voor het in gebruik nemen van openbaar terrein

€ 1,00 per week per m²

€ 3,25 per maand per m²

Verordening op de heffing en de invordering van rechten en precariobelastingen 2022(externe link)