Wat is het?

Op werkdagen tussen 7.00 en 9.30 uur zijn de Ulkedonken en de Klaterspeelweg nabij het viaduct van de Grote Bleek in Maarheeze afgesloten met verzinkbare palen (pollers). De afsluiting geldt alleen voor verkeer in noordelijke richting. Verkeer in zuidelijke richting kan wel passeren, nadat de pollers automatisch zijn gezakt. Tijdens de ochtendspits geldt hier dus eenrichtingsverkeer.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen onder voorwaarden een ontheffing voor het eenrichtingsverkeer aanvragen.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een ontheffing als u voldoet aan de voorwaarden:

  • U heeft een perceel en/of vastgoed in eigendom of pacht ten noorden van het eenrichtingsverkeer op de Klaterspeelweg of de Ulkedonken.
  • U heeft een economisch belang aan de Klaterspeelweg of de Ulkedonken. 

Per adres geldt een maximum van 2 ontheffingen. De ontheffing is niet overdraagbaar en gekoppeld aan uw kenteken. 

Transponder

Naast de ontheffing heeft u een zogenoemde transponder nodig om het systeem te kunnen passeren. De transponder plaatst u achter de voorruit van uw voertuig. Voor het in bruikleen geven van de transponder betaalt u een borg van € 30,-- per transponder. Dit is gelijk aan de kostprijs van een transponder.

U ontvangt de transponder samen met de ontheffing. 

Wat moet ik doen?

Aanvragen

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen. De gemeente bekijkt of u in aanmerking komt en een verkeersontheffing krijgt. Van het besluit krijgt u binnen vier weken bericht van de gemeente. De aanvraag regelt u eenvoudig online.

DigiD linkVerkeersontheffing aanvragen

Ophalen op afspraak

Krijgt u de ontheffing? Maak dan een afspraak om de ontheffing en de transponder (tegen betaling van de borg) op te halen op het gemeentehuis. Vergeet niet uw identiteitsbewijs en uw pinpas mee te nemen. 

Ophalen ontheffing