Wat is het?

Op werkdagen tussen 7.00 en 9.30 uur zijn de Ulkedonken en de Klaterspeelweg nabij het viaduct van de Grote Bleek in Maarheeze afgesloten met verzinkbare palen (pollers). De afsluiting geldt alleen voor verkeer in noordelijke richting. Verkeer in zuidelijke richting kan wel passeren, nadat de pollers automatisch zijn gezakt. Tijdens de ochtendspits geldt hier dus eenrichtingsverkeer.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen onder voorwaarden een ontheffing voor het eenrichtingsverkeer aanvragen.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een ontheffing als u voldoet aan de voorwaarden:

  • U heeft een perceel en/of vastgoed in eigendom of pacht ten noorden van het eenrichtingsverkeer op de Klaterspeelweg of de Ulkedonken.
  • U heeft een economisch belang aan de Klaterspeelweg of de Ulkedonken. 

Per adres geldt een maximum van 2 ontheffingen. De ontheffing is niet overdraagbaar en gekoppeld aan uw kenteken. Bij iedere ontheffing hoort een unieke transponder (zender), waarmee de verzinkbare palen te bedienen zijn. In de ontheffing staat beschreven hoe u deze transponder op het gemeentehuis tegen betaling op kunt halen.

Meer informatie over de transponder vindt u hieronder.

Transponder

Naast de ontheffing heeft u een zogenoemde transponder nodig om de verzinkbare palen te kunnen passeren. De transponder plaatst u achter de voorruit van uw voertuig. Voor het in bruikleen geven van de transponder betaalt u een borg van € 30,00 per transponder. Dit is gelijk aan de kostprijs van een transponder.

Tips bij het gebruik van de transponder

Voor gebruikers met een transponder zijn er de volgende tips:

  • Plak de transponder achter de voorruit in de linker bovenhoek.
  • Rijd door tot de stopstreep.
  • Heeft uw voertuig voorruitverwarming of een zonwerende coating (de ruit heeft dan aan de buitenkant een groene of paarse gloed)? Dit kan het signaal van de transponder blokkeren. Houd in dat geval de transponder uit het raam. Houd hierbij de achterzijde (waar de zuignap zit) zo veel mogelijk vrij.
  • Sommige transponders hebben een grijze drukknop in het midden. Druk deze in, zodra u bij de stopstreep stilstaat.
  • Zorg ervoor dat de achterzijde van de transponder (waar de zuignap zit) zo weinig mogelijk afgeschermd wordt. Ook uw vingers kunnen het signaal sterk verstoren!
  • Houd er rekening mee dat u mogelijk tot circa 20 seconden moet wachten, voordat het systeem uw doorgang-aanvraag start. Dit komt voor wanneer een ander voertuig zojuist de pollers heeft gepasseerd.

Wat moet ik doen?

Aanvragen

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen. De gemeente bekijkt of u in aanmerking komt en een verkeersontheffing krijgt. Van het besluit krijgt u binnen vier weken bericht van de gemeente. De aanvraag regelt u eenvoudig online.

DigiD linkOntheffing aanvragen

Ophalen op afspraak

Heeft u een ontheffing ontvangen? Maak dan een afspraak om de transponder (tegen betaling van de borg) op te halen op het gemeentehuis. Vergeet niet uw identiteitsbewijs en uw pinpas mee te nemen. 

Ophalen transponder