Wat is het?

Soms kunnen dieren helaas overlast en schade veroorzaken. De Flora- en faunawet beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Deze beschermde dieren mag u niet verjagen, vangen of doden.

Voor informatie over de overlast van ongedierte kijkt u bij "ongediertebestrijding".

Wat moet ik doen?

Zwerfkatten

Voor de aanpak van zwerfkatten heeft de gemeente heeft afspraken gemaakt met de Stichting ROZE. Heeft u last van zwerfkatten dan kunt u dit melden bij Stichting ROZE(externe link).

Vleermuizen

Alle in Nederland voorkomende inheemse vleermuissoorten zijn beschermd. Dat betekent dat ze niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden. Op Vleermuis.net(externe link) leest u alles over vleermuizen en hun bescherming. U vindt hier wat u kunt doen als u overlast heeft van vleermuizen. U kunt ook contact opnemen met onderstaande personen. Zij geven u advies hoe te handelen.

  • Roel Winters 040-2061384 (roel.winters@hetnet.nl)
  • Mien Lomans 0493-495107 (mienlomans@gmail.com)

Melding

Overlast van dieren zoals blaffende honden of hondenpoep geeft u eenvoudig door via een melding. 

Melding woon-en leefomgeving