Wat is het?

Soms kunnen dieren helaas overlast en schade veroorzaken. De Flora- en faunawet beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Deze beschermde dieren mag u niet verjagen, vangen of doden.

Voor informatie over de overlast van ongedierte kijkt u bij "ongediertebestrijding".

Wat moet ik doen?

Zwerfkatten

Voor de aanpak van zwerfkatten heeft de gemeente heeft afspraken gemaakt met de Stichting ROZE. Heeft u last van zwerfkatten dan kunt u dit melden bij de gemeente. Kies voor de optie 'overlast overige dieren'.

Vleermuizen

Alle in Nederland voorkomende inheemse vleermuissoorten zijn beschermd. Dat betekent dat ze niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden. Op Vleermuis.net(externe link) leest u alles over vleermuizen en hun bescherming. U vindt hier wat u kunt doen als u overlast heeft van vleermuizen. U kunt ook contact opnemen met onderstaande personen. Zij geven u advies hoe te handelen.

  • Roel Winters 040-2061384 (roel.winters@hetnet.nl)
  • Mien Lomans 0493-495107 (mienlomans@gmail.com)

Steenmarters

Overlast van steenmarters kunt u melden bij onderstaande personen. Zij geven u advies hoe te handelen.