Wat is het?

Winkels mogen open zijn:

DagTijd
Doordeweeks en op zaterdag   06.00 - 22.00 uur

Zon- en feestdagen

 • Nieuwjaarsdag
 • 2e Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • 2e Pinksterdag
 • 1e en 2e Kerstdag
08.00 - 18.00 uur

Als u met uw winkel buiten deze openingstijden open wilt zijn, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. De gemeente kan 3 keer per jaar ontheffing verlenen.

Daarnaast moet uw winkel na 19.00 uur gesloten zijn op:

 • Goede Vrijdag
 • 4 mei (Nationale Dodenherdenking)
 • 24 december (Kerstavond)

Koopzondagen

De gemeente bepaalt of er koopzondagen zijn en wanneer deze plaatsvinden. U bent niet verplicht om met uw winkel op koopzondagen open te zijn.

Wat moet ik doen?

Wanneer u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn, vraagt u hiervoor ontheffing aan. Bijvoorbeeld tijdens het Moonlightshoppen tot 23.00 uur en de Midsummernight-sale tot 24.00 uur. 

 • Maak gebruik van het formulier en zorg ervoor dat u de ontheffing minimaal twee weken van tevoren schriftelijk indient.
 • Geef aan op welke dagen en tijden u met uw winkel open wilt zijn en waarom.
 • De gemeente stuurt u een bericht of u de ontheffing krijgt.
 • De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Beroep indienen 

Wijst de gemeente uw aanvraag af of bent u het niet eens met de voorwaarden? Dan kunt u beroep indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Wat heb ik nodig?

Vermeld in de aanvraag voor een individuele ontheffing in ieder geval de volgende gegevens:

 • naam detailhandelsbedrijf, ook inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel;
 • naam en adres van de aanvrager;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • omschrijving van de activiteiten waarvoor u de extra openstelling aanvraagt;
 • vinden er tijdens de extra openstelling nog speciale activiteiten plaats;
 • de dagen en de tijdstippen waarvoor u ontheffing wilt.

Wat kost het?

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet€ 150,50
verlenen van toestemming om een bovengenoemde ontheffing over te dragen aan een ander€ 10,05
intrekken of wijzigen van een bovengenoemde ontheffing€ 10,05

Aanvullende informatie

Koopzondagen in Budel

De koopzondagen zijn onderverdeeld in actieve en passieve dagen. Dit is een verdeling van de BOV. Hierbij geven zij zekerheid over de opening tijdens koopzondagen van de bij hen aangesloten winkels. Tijdens de actieve koopzondagen moeten alle aangesloten lidbedrijven van de BOV geopend zijn en wordt er door verschillende ondernemers iets extra’s georganiseerd. Op passieve koopzondagen kúnnen de BOV-leden hun deuren openen. De keuze is aan henzelf.

Voor de winkels die niet aangesloten zijn bij de BOV, is het altijd aan de detaillisten zelf om te bepalen of zij wel of niet open zijn op een koopzondag.

Bepaalde winkels mogen ook buiten de vaste koopzondagen op zondag open zijn: 

 • winkels in ziekenhuizen
 • winkels op doorgaande wegen langs de landsgrenzen
 • benzinestations
 • winkels bij begraafplaatsen

Wet en regelgeving

Verordening winkeltijden gemeente Cranendonck 2010(externe link)