Wat is het?

Het doel van de Huiskamer 'Kom er in' is om mensen uit de samenleving die daar behoefte aan hebben een laagdrempelig trefpunt te bieden. Mensen die behoefte hebben aan sociale contacten: dus aan gezelschap en gezelligheid.

Belangrijk is om die gezelligheid uit te stralen naar iedereen. Zowel jong als oud. Vaak zie je wel dat die behoefte groter is bij ouderen, maar de hele samenleving is de doelgroep. Ook het combineren van activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen is een doel.

Hoe werkt het?

Voor een praatje, gezelligheid, een spelletje of om creatief bezig te zijn het is er allemaal in de huiskamer. De huiskamer stimuleert het contact tussen mensen van verschillende leeftijden en herkomst. Dit begint heel laagdrempelig door het aanbieden van een kopje koffie, maar u kan ook binnen lopen om te kaarten, te breien, te haken, te knutselen of te schilderen en u kan deelnemen aan een lunch. Dit zijn wekelijkse activiteiten.

Loop gezellig even binnen wanneer u tijd heeft, een kopje koffie of thee staat er altijd klaar. Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van Dorpstrefpunt Zurrik.

Aanvullende informatie

WieWebsites en telefonisch contact   
Den Donck Soerendonk
Den Donck is een gemakkelijk te bereiken multifunctioneel centrum waar iedere week mensen naartoe komen voor diverse doeleinden. Zowel zakelijke gebruikers als verenigingen en instellingen profiteren van het gemak dat Den Donck hen biedt.
0495 - 594796
De Zonnebloem 
De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke handicap. Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet.

Website Zonnebloem

0495 - 594156

VPTZ Cordaad Welzijn
Iemand die je dierbaar is komt binnenkort te overlijden. Het liefst wil je hem of haar in een vertrouwde omgeving blijven verzorgen. Veilig thuis waar je naaste zich het meest op zijn gemak voelt. Er komt dan veel op je af. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) helpt je daarbij.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in cranendonck | Cordaad Welzijn 

06 - 47140400 

Seniorenvereniging Soerendonk
Seniorenvereniging Soerendonk is een organisatie voor senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten.
0495 - 840085
Hernieuwde levenskracht
De hernieuwde levenskracht bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzet voor zieken en gehandicapte mensen en staat open voor alle mensen ongeacht hun geloof of overtuiging. Doelstelling van deze groep is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen – individueel of groepsgewijs – die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en die hierdoor maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden ondervinden.

Website Hernieuwde Levenskracht

06 - 20342174   

Dorpstrefpunt Zurrik
Laagdrempelig trefpunt voor mensen uit de samenleving, mensen die behoefte hebben aan sociale contacten.
0495 - 594796