Wat is het?

Ontmoetingscentrum “Onze School” is een laagdrempelig, multifunctioneel, maatschappelijk ontmoetingspunt voor alle burgers van Maarheeze. In “Ons Kwartier”, de voormalige aula, is nu het ouderenhome van de Seniorenvereniging gevestigd en de Huiskamer waar inwoners van Maarheeze elkaar dagelijks kunnen ontmoeten.

Het is een gezellig ingerichte plek waar ieder zich op zijn/haar gemak kan voelen en terecht kan voor een praatje en een kop koffie. Er is altijd een luisterend oor. Ook zijn er boeken en spellen om te gebruiken. In Ons Kwartier worden activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. De aanwezige keuken biedt de mogelijkheid voor en met elkaar te koken.

Dus kom gerust eens kijken: bij Onze School(externe link) in Maarheeze.

Tot ziens in de huiskamer!
tel: 0495 – 623589

Hoe werkt het?

De huiskamer is er voor alle Maarheezenaren, iedereen, jong en oud is welkom voor een praatje, een kopje koffie of thee, voor het lezen van de krant, het spelen van een spelletje, het bijwonen van een andere activiteit of gewoon voor de gezelligheid. Want gezellig is het: daar zorgen de gastvrouwen en gastheren wel voor.

Ook zijn er verschillende activiteiten die om de paar weken terug komen, hierbij kunt u denken aan:

  • Knutselmiddagen voor jong en oud
  • Schildermiddagen voor jong en oud
  • Spelletjesmiddagen voor jong en oud

Neem een kijkje bij Onze School(externe link) in Maarheeze.

Aanvullende informatie

WieContact
De Smeltkroes Maarheeze
De locatie voor al uw verenigings- en dorpsactiviteiten, vergaderingen, 
workshops, koffietafels, feestjes, partijen, opleidingsruimten, terras etc.
De Smeltkroes(externe link) 0495 - 593219
De Zonnebloem
De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke handicap. 
Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet.
Zonnebloem(externe link) 06 - 22866620
Stichting Eindzorg Cranendonck
Deze stichting stelt zich tot doel zorg te verlenen in de laatste levensfase 
om overlijden in de thuissituatie mogelijk te maken.
Stichting Eindzorg(externe link) 06 - 47140400
Seniorenvereniging Maarheeze 
Seniorenvereniging Maarheeze is een organisatie voor senioren, 
die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op 
het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten.
Seniorenvereniging Maarheeze(externe link) 0495 - 623589
Hernieuwde levenskracht
De hernieuwde levenskracht bestaat uit een groep vrijwilligers die 
zich inzet voor zieken en gehandicapte mensen en staat open voor 
alle mensen ongeacht hun geloof of overtuiging. Doelstelling van deze 
groep is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen – individueel 
of groepsgewijs – die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en die hierdoor 
maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden ondervinden.
Hernieuwde levenskracht(externe link) 06 - 20342174