Wat is het?

Ontmoetingscentrum “Onze School” is een laagdrempelig, multifunctioneel, maatschappelijk ontmoetingspunt voor alle burgers van Maarheeze. In “Ons Kwartier”, de voormalige aula, is nu het ouderenhome van de Seniorenvereniging gevestigd en de Huiskamer waar inwoners van Maarheeze elkaar dagelijks kunnen ontmoeten.

Het is een gezellig ingerichte plek waar ieder zich op zijn/haar gemak kan voelen en terecht kan voor een praatje en een kop koffie. Er is altijd een luisterend oor. Ook zijn er boeken en spellen om te gebruiken. In Ons Kwartier worden activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. De aanwezige keuken biedt de mogelijkheid voor en met elkaar te koken.

Dus kom gerust eens kijken: bij Onze School in Maarheeze.

Tot ziens in de huiskamer!
tel: 0495 – 623589

Hoe werkt het?

De huiskamer is er voor alle Maarheezenaren, iedereen, jong en oud is welkom voor een praatje, een kopje koffie of thee, voor het lezen van de krant, het spelen van een spelletje, het bijwonen van een andere activiteit of gewoon voor de gezelligheid. Want gezellig is het: daar zorgen de gastvrouwen en gastheren wel voor.

Ook zijn er verschillende activiteiten die om de paar weken terug komen, hierbij kunt u denken aan:

  • Knutselmiddagen voor jong en oud
  • Schildermiddagen voor jong en oud
  • Spelletjesmiddagen voor jong en oud

Neem een kijkje bij Onze School in Maarheeze.

Aanvullende informatie

WieContact
De Smeltkroes Maarheeze
De locatie voor al uw verenigings- en dorpsactiviteiten, vergaderingen, 
workshops, koffietafels, feestjes, partijen, opleidingsruimten, terras etc.
De Smeltkroes 0495 - 593219
De Zonnebloem
De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke handicap. 
Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet.
Zonnebloem 06 - 22866620
VPTZ Cordaad Welzijn
Iemand die je dierbaar is komt binnenkort te overlijden. Het liefst wil je hem of haar in een vertrouwde omgeving blijven verzorgen. Veilig thuis waar je naaste zich het meest op zijn gemak voelt. Er komt dan veel op je af. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) helpt je daarbij.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in cranendonck | Cordaad Welzijn 

06 - 47140400 

Seniorenvereniging Maarheeze 
Seniorenvereniging Maarheeze is een organisatie voor senioren, 
die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op 
het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten.
Seniorenvereniging Maarheeze 0495 - 623589
Hernieuwde levenskracht
De hernieuwde levenskracht bestaat uit een groep vrijwilligers die 
zich inzet voor zieken en gehandicapte mensen en staat open voor 
alle mensen ongeacht hun geloof of overtuiging. Doelstelling van deze 
groep is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen – individueel 
of groepsgewijs – die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en die hierdoor 
maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden ondervinden.
Hernieuwde levenskracht 06 - 20342174