Wat is het?

Voor een praatje, gezelligheid, een spelletje of om creatief bezig te zijn het is er allemaal in huiskamer 'D’n zoete inval'. De Huiskamer stimuleert het contact tussen mensen van verschillende leeftijden en herkomst.

Ook zijn er verschillende activiteiten die om de paar weken terug komen, hierbij kunt u denken aan:

  • Het repair café, defecte spullen, zoals broodroosters, boormachines, klokken etc. worden door de mannen van het repair café gerepareerd. Geen kosten, behalve materiaal kosten.
  • Knutselmiddagen voor jong en oud.
  • Schildermiddagen voor jong en oud.
  • Spelletjesmiddagen voor jong en oud.

Tot ziens in de huiskamer!

Telefoon 0495 - 495202

Hoe werkt het?

De huiskamer d’n zoete inval

De gezelligheid in de huiskamer wordt in verschillende vormen aangeboden. Dit begint heel laagdrempelig door het aanbieden van een kopje koffie, maar u kan ook binnen lopen om te kaarten, te breien, te haken, te knutselen of te schilderen en u kan deelnemen aan een lunch. Dit zijn wekelijkse activiteiten.

Loop gezellig even binnen wanneer u tijd heeft, een kopje koffie of thee staat er altijd klaar.

DagOpeningstijden
maandagmiddag13.30 – 16.30 uur
woensdagmiddag    13.30 – 16.30 uur
vrijdagmorgen 10.00 – 12.00 uur

* Laatste woensdagmorgen van de maand een speciale kinderochtend 09.30 – 11.30uur

Aanvullende informatie

WieContact
De Schaapskooi Gastel
De locatie voor al uw verenigings- en dorpsactiviteiten.
0495 - 495202
VPTZ Cordaad Welzijn
Iemand die je dierbaar is komt binnenkort te overlijden. Het liefst wil je hem of haar in een vertrouwde omgeving blijven verzorgen. Veilig thuis waar je naaste zich het meest op zijn gemak voelt. Er komt dan veel op je af. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) helpt je daarbij.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in cranendonck | Cordaad Welzijn 

06 - 47140400 

Seniorenvereniging Gastel
Seniorenvereniging 't Botermenneke is een organisatie voor senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten.
06 - 10380988
Hernieuwde levenskracht
De hernieuwde levenskracht bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzet voor zieken en gehandicapte mensen en staat open voor alle mensen ongeacht hun geloof of overtuiging. Doelstelling van deze groep is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen – individueel of groepsgewijs – die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en die hierdoor maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden ondervinden.

Website Hernieuwde Levenskracht

06 - 20342174