Wat is het?

Ontmoeting en communicatie mogelijk maken met anderen, waarbij de inwoners en het samen - leven centraal staat. In de huiskamer kunnen inwoners van de gemeente elkaar ontmoeten en een kopje koffie of thee drinken. De huiskamer is voor iedereen vrij toegankelijk.

Doelstelling is het opzetten en in stand houden van een inloophuis in de gemeentelijke kernen, om daarmee voor alle inwoners een ontmoetingsruimte te bieden, gericht op ontmoeten en verbinden.

Meer informatie vindt u op de website van Sterk Schoot(externe link) en ook telefonisch zijn we bereikbaar op telefoonnummer 06 - 13877545

Hoe werkt het?

Voor een praatje, gezelligheid, een spelletje of om creatief bezig te zijn; het is er allemaal in de huiskamer van Budel-Schoot. De huiskamer stimuleert het contact tussen mensen van verschillende leeftijden en herkomst.

Ook zijn er verschillende activiteiten die om de paar weken terug komen, hierbij kunt u denken aan:

  • De mannen van metaal, deze verwerken oude materialen en halen deze uit elkaar. 
  • Knutselmiddagen voor jong en oud.
  • Schildermiddagen voor jong en oud.
  • Spelletjesmiddagen voor jong en oud.

Loop gezellig even binnen bij de Reinder, een kopje koffie of thee staat er altijd klaar.

DagOpeningstijden
maandag  13.00 - 16.00 uur
dinsdag10.00 - 16.00 uur
woensdag13.00 - 16.00 uur
donderdag 10.00 - 16.00 uur
vrijdag10.00 - 12.00 uur
zaterdag & zondag gesloten

Aanvullende informatie

WieContact
De Reinder 
De Reinder is een gemakkelijk te bereiken multifunctioneel centrum waar iedere week honderden mensen naartoe komen voor diverse doeleinden. 
0495 - 493867
De Zonnebloem 
De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke handicap. Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet.

Website Zonnebloem(externe link)

076 - 5646464

Stichting Eindzorg Cranendonck
Deze stichting stelt zich tot doel zorg te verlenen in de laatste levensfase om overlijden in de thuissituatie mogelijk te maken.

Website Stichting Eindzorg(externe link)

06 - 47140400

Seniorenvereniging Budel-Schoot
Seniorenvereniging Budel-Schoot is een organisatie voor senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten.
06 - 45606230
Hernieuwde levenskracht
De hernieuwde levenskracht bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzet voor zieken en gehandicapte mensen en staat open voor alle mensen ongeacht hun geloof of overtuiging. Doelstelling van deze groep is aandacht besteden en bijstand verlenen aan mensen – individueel of groepsgewijs – die ziek, gehandicapt of eenzaam zijn en die hierdoor maatschappelijk en/of financieel moeilijkheden ondervinden.

Website Hernieuwde Levenskracht(externe link)

06 - 20 34 21 74