Wat is het?

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfspand zoals een winkel of kantoor? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Cranendonck. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfspand en van het lokale OZB-tarief.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten OZB:

  • De eigenarenbelasting; opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak.
  • De gebruikersbelasting: opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van de onroerende zaak. Over het gebruik van een woning wordt geen ozb gebruik geheven.

De OZB is een zogenaamde tijdstipbelasting. Dit betekent dat de gemeente uitgaat van de situatie op 1 januari. U betaalt daarom voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolgen voor de aanslag OZB. Bij verkoop van een woning of bedrijfspand worden de eigenaarslasten vaak wel via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Wat moet ik doen?

Als u gebruik maakt van de Berichtenbox (de digitale postbus) van MijnOverheid, ontvangt u geen papieren aanslag meer per post. U ontvangt uw aanslag dan in de berichtenbox.

Maakt u nog geen gebruik van de berichtenbox? Ga dan naar MijnOverheid en activeer met uw DigiD uw MijnOverheid account. Als de gemeente Cranendonck in uw Berichtenbox als organisatie is geactiveerd, ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen voortaan digitaal via de Berichtenbox.

Wat kost het?

De tarieven van de OZB zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van een onroerende zaak.

 Tarief 2024Tarief 2023
Onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen  
Eigenaar0,1028%0,1019%
Onroerende-zaakbelasting (OZB) niet-woningen  
Eigenaar0,2879%0,2799%
Gebruiker0,2285%0,2221%