Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

Ook uw zorgverzekeraar kan u mogelijk (financieel) ondersteunen bij mantelzorg. Neem daarvoor contact op met uw zorgverzekeraar of kijk in het vergoedingenoverzicht.

Hoe werkt het?

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

De gemeente bepaalt welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

Aanvullende informatie

Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft tijd voor uzelf nodig, bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd te maken voor andere gezinsleden. Dit wordt respijtzorg genoemd. U kunt daar een beroep op doen.

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.

Lees meer informatie in

Meer informatie over mantelzorg vindt u bij Mezzo de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

Wat moet ik doen?

Er is een Steunpunt Mantelzorg Cranendonck gevestigd bij Cordaad op locatie de Borgh. 


Ilse Vaes is de contactpersoon. Zij is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 06-30735120 of klik op contactverzoek

Contactverzoek

https://www.cordaadwelzijn.nl/ik-ben-mantelzorger/

U kunt ook bij het Sociaal Team van de gemeente hulp en informatie vragen. Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495.

Wat moet ik doen?

Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hulp en informatie vragen over wat de gemeente voor u kan doen.

Meer informatie over mantelzorg vindt u bij MantelzorgNL.