• Blijf kalm.
  • Bel 112(externe link) en vertel zo precies mogelijk waar de brand is.
  • Probeer niet zelf de brand te blussen.
  • Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, liefst in de richting van de openbare weg of bebouwde kom.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt. Loop altijd haaks op de brand. Dan is de kans klein dat je ingesloten wordt.
  • Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen

Ga voor een uitgebreide uitleg naar vrbzo.nl/veilig-leven/natuurbrand/(externe link)