Wat is het? 

Als u denkt dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U dient dan een 'melding' of een 'verzoek om handhaving' in.

Wat moet ik doen? 

Melding

Medewerkers van toezicht en handhaving behandelen uw melding en nemen contact met u op. Een melding maakt u eenvoudig online. Kies voor de categorie 'overlast, controle en toezicht'. 

Handhavingsmelding doorgeven

Handhavingsverzoek

Als een melding niet het gewenste resultaat oplevert of als u een handhavingsprocedure wilt starten, dan dient u een 'verzoek tot handhaving' in. Een verzoek om handhaving kunt u alleen doen als u 'belanghebbende' bent. U vraagt de gemeente een beslissing te nemen op uw verzoek.

Bij de behandeling van uw verzoek kijkt de gemeente naar de belangen van u én de persoon over wie de melding gaat. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek hebt ingediend. U kunt een verzoek om handhaving dus niet anoniem indienen.

DigiD linkVerzoek tot handhaving indienen

Hoe werkt het?

De gemeente ziet niet alles en kan niet alles controleren. Met een melding of een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. 

Handhavingsverzoek

Als de regels van de gemeente niet worden nageleefd, dan heeft de gemeente een 'beginselplicht tot handhaven'. Het is aan de gemeente om verder onderzoek te doen en een beslissing te nemen.

De gemeente kan besluiten om handhavend op te treden, maar kan ook van handhaving afzien of gedogen. Bij gedogen blijft de situatie (die eigenlijk niet mag) toch in stand. Dit kan alleen als bijzondere omstandigheden zijn. Tegen het besluit van de gemeente kunt u bezwaar en beroep instellen. 

Bent u belanghebbende?

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van grond of bouwen ze een schuur zonder vergunning, dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende.

Niet anoniem

Een anoniem verzoek tot handhaving nemen we niet in behandeling, omdat we niet kunnen vaststellen of u belanghebbende bent. Bij de behandeling van uw verzoek kijkt de gemeente naar de belangen van u én de persoon over wie de melding gaat. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek hebt ingediend. 

Hoelang duurt het?

Een melding bekijken we binnen een week. De afhandeling is afhankelijk van het onderwerp van de melding. 
Een handhavingsverzoek wordt binnen 8 weken behandeld.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente op een verzoek tot handhaving. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.