Wat is het? 

Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente publiceert de melding en zorgt er zo voor dat de buurtbewoners weten dat er werkzaamheden plaatsvinden. 

Hoe werkt het? 

U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint. Een melding regelt u eenvoudig online. 

eHerkenning linkMelding mobiel breken

In uw melding staan de volgende gegevens:

  • de gegevens van de aanvrager
  • het adres en de locatie waar u de mobiele breker gaat gebruiken
  • gegevens van de mobiele puinbreker 
  • de hoeveelheid en soort bouw- en sloopafval
  • het geluidsniveau van de mobiele breker in decibellen, dB(A)
  • wanneer u denkt te beginnen met het werk en hoe lang de werkzaamheden duren

Aanvullende informatie 

Ligt de locatie waar u de puinbreker wilt plaatsen in een stiltegebied, een grondwater beschermingsgebied of een ander gebied dat extra beschermd moet worden? Dan kan het zijn dat het gebruik van de puinbreker op die locatie niet is toegestaan of dat u een ontheffing moet aanvragen bij de provincie. Raadpleeg hiervoor de Provinciale milieuverordening via de website van de provincie.

De volledige regelgeving leest u in het 'Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval'.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan de melding mobiel breken.