De gemeente en de Energie Coöperatie Cranendonck werken, samen met andere partijen in Cranendonck en in de regio, aan de ambitie van een energieneutraal en duurzaam Cranendonck. Zo ook met de Energiecoöperatie Cranendonck.  

‘Veel bewoners willen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning voor verlaging van de energiekosten en meer wooncomfort, maar weten vaak niet waar te beginnen en wat er mogelijk is. Wij ondersteunen initiatieven die de inwoners van Cranendonck helpen om stappen te kunnen zetten’, zegt Karel Boonen, wethouder Duurzaamheid. Energiecoöperatie Cranendonck en de gemeente hebben hierom een meerjarige samenwerking vastgelegd in een convenant dat op 27 maart door beide partijen is ondertekend.  

Energiecoöperatie Cranendonck 

De energiecoöperatie biedt gratis hulp en onafhankelijk advies aan de inwoners van Cranendonck. Onder meer door middel van huisbezoeken door opgeleide energiecoaches en kennisbijeenkomsten. Kijk voor meer informatie over de activiteiten van de energiecoöperatie óf voor het aanvragen van een energiecoach op cooperatiecranendonck.nl(externe link)

v.l.n.r. Rudy Snel (voorzitter Energiecoöperatie Cranendonck), Karel Boonen (wethouder gemeente Cranendonck), Caspar Eras (Coördinator Energie besparen A2-gemeenten)