Wat is het?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

 • U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen.
 • Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen.
 • Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Hoe werkt het?

U hebt niet altijd een vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Wel zijn er een aantal regels.

 • U moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit). Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid.
 • In de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen, van wie minstens 1 persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
 • Door middel van een verklaring van een huisarts moeten u aantonen dat mantelzorg noodzakelijk is.
 • U moet zich houden aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.
 • U mag alleen de begane grond van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
 • Bouwt u een bestaand bouwwerk bij het huis om tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.
 • Woont u buiten de bebouwde kom en kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning? Dan gelden de algemene regels voor vergunningsvrij bouwen. Daarnaast mag een mantelzorgwoning een oppervlakte hebben van maximaal 100 m2.
 • Als de mantelzorg eindigt, mag u het bouwwerk niet langer gebruiken als woning. Mogelijk kan het bouwwerk wel blijven staan wanneer het aan de algemene regels voor bijbehorende bouwwerken voldoet.

Als u een vergunning nodig hebt, dan toetsen we ook aan de Beleidsregel Mantelzorg en Afhankelijk Wonen.

Wat moet ik doen?

 • Check op het omgevingsloket of uw bouwplannen vergunningvrij zijn. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket.