Hoe werkt het?

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

De gemeente bepaalt welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente. Dat kan snel en eenvoudig.

Contactverzoek

  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.

Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.

Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495.

Wat kost het?

De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten. Het CAK(externe link) bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen (van 2 jaar eerder) en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. 

Speciaal voor klanten die voor het eerst te maken krijgen met de Wmo heeft het CAK een animatie(externe link) ontwikkeld. Die geeft op een heldere manier de voor u juiste informatie weer.