Hoe werkt het?

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

De gemeente bepaalt welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente. Dat kan snel en eenvoudig.

Contactverzoek

  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.

We kijken samen naar een passende oplossing voor uw probleem.

Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495.

Extra informatie

Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft tijd voor uzelf nodig. Bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dit wordt respijtzorg genoemd. U kunt daar een beroep op doen.

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.

Wat kost het?

De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten. Het CAK(externe link) bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen (van 2 jaar eerder) en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. 

Speciaal voor mensen die voor het eerst te maken krijgen met de Wmo heeft het CAK een animatie(externe link) gemaakt. Die geeft op een heldere manier uitleg.