Wat is een koopstromenonderzoek?

Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te  volgen, laat onder andere  de provincie Noord-Brabant jaarlijks een koopstromenonderzoek uitvoeren. Het Koopstromenonderzoek levert data en inzichten op over het profiel, koopgedrag en oordeel van consumenten en over het functioneren van  centrumgebieden en perifere aankoopplaatsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research, Bureau Stedelijke Planning en BRO.

De basis van het onderzoek wordt gevormd door een grootschalige consumenten enquête onder inwoners. De enquête brengt de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld.

Rapport en resultaten.

Het hoofdrapport presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij vormt het in beeld brengen van ruimtelijke verschuivingen in het koopgedrag van inwoners van het onderzoeksgebied een belangrijk uitgangspunt. Naast veranderingen in de koopstromen kijken we in het hoofdrapport ook naar de ontwikkeling van het winkelaanbod en naar het consumentengedrag. Het rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een beschouwing op de resultaten. Via https://kso2021.nl/resultaten/(externe link) kunt u het hoofdrapport downloaden en meer informatie over het onderzoek terug vinden.