Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Klacht of melding, wat is het verschil?

 • Een melding doet u als u een opmerking heeft over de openbare ruimte. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan maakt u hiervan een melding bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.
 • Een klacht dient u in als vindt dat u door de gemeente niet goed behandeld bent. Als u bijvoorbeeld niet vriendelijk te woord bent gestaan, informatie niet kreeg waar u om vroeg of geen antwoord kreeg op uw vraag. De gemeente Cranendonck spant zich in om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch gaat er wel eens wat mis. Bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

DigiD linkKlacht indienen

Hoe werkt het?

Een klacht

Een klacht is gericht tegen een gedraging: een doen of nalaten. U kunt bij de gemeente alleen een klacht indienen over een bestuurder of medewerker van onze eigen organisatie. Voor deze klachten heeft de gemeente een Klachtenregeling opgesteld. Deze Klachtenregeling is te raadplegen op Overheid.nl(externe link). Tegen de gedraging mag geen bezwaar of beroep open staan. Is dit wel het geval, dan wordt u verwezen naar de bezwaar- of beroepsprocedure.

Een andere vraag of klacht ?

Als uw vraag of klacht niet onder de klachtenregeling valt, kunnen we u misschien helpen met deze mogelijkheden:

 • een melding maken over de openbare ruimte (b.v. losliggende stoeptegels, gevaarlijke verkeerssituaties).
 • een vraag stellen bijvoorbeeld over het sociaal domein.

Wat moet ik doen?

 • U kunt uw klacht online doorgeven of schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
 • Uw schriftelijke klacht, richt u aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck t.a.v. de klachtencoördinator Postbus 20906020 AB Budel
 • Uw brief bevat in ieder geval uw naam, adres en handtekening. Anonieme brieven/meldingen nemen we niet in behandeling. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van uw klacht, en vermeld ook de naam van de ambtenaar op wie uw klacht betrekking heeft.
 • De gemeente beoordeelt uw klacht intern. Meestal wordt u eerst uitgenodigd voor een gesprek met een leidinggevende om uw klacht mondeling toe te lichten.
 • Leidt het gesprek met de leidinggevende niet tot een bevredigend resultaat, dan neemt onze interne klachtbehandelaar uw klacht verder in behandeling. De klachtbehandelaar brengt dan een advies uit.
 • U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
 • Als u het niet eens bent met de uitspraak dan kunt u een beoordeling van uw klacht bij onze onafhankelijke externe ombudscommissie aanvragen.