Wat is het?

Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een:

 • kinderdagverblijf
 • gastouderbureau
 • buitenschoolse opvang (BSO)

Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten(externe link) of het stappenplan gastouderbureau starten(externe link) goed door op de website van het Ondernemersplein.

Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe werkt het?

Goede kinderopvang is erg belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom heeft de Rijksoverheid kwaliteitseisen(externe link) opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.

Wat moet ik doen?

Als u een kinderopvang wilt starten, regelt u de volgende zaken:

Locatie

 • Als u een locatie hebt gevonden, bekijkt u het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Controleer welke vergunningen u nodig hebt.
 • Als de locatie volgens het bestemmingsplan niet geschikt is voor kinderopvang, kunt u de gemeente vragen om toch toestemming te geven.

Brandveiligheid

Als u kinderopvang biedt aan meer dan 10 kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, hebt u van de gemeente een vergunning voor brandveiligheid nodig. In andere gevallen doet u een 'gebruiksmelding'.

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

 • Vraag een VOG Rechtspersonen(externe link)  aan. Hiermee kunt u bewijzen dat uw onderneming of werknemers op leidinggevende posities, geen strafbare feiten hebben gepleegd.
 • Alle medewerkers van de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een VOG Particulieren met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang). U kunt dit op 2 manieren regelen:
  • U zet de aanvraag voor iedere medewerker online klaar op de website van Justis(externe link). Daarna logt iedere medewerker in met DigiD en maakt de aanvraag af.
  • U geeft iedere medewerker een aanvraagformulier waarmee ze de VOG zelf kunnen aanvragen bij de gemeente.
 • Met een VOG kunnen u en uw medewerkers zich inschrijven in het personenregister kinderopvang van DUO(externe link). Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang.

Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

Meld uw kinderopvang aan bij de Geschillencommissie Kinderopvang(externe link). Als u dit niet doet, kunt u zich niet laten registreren door de gemeente (zie volgende stap).

Registreren bij Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Ouders kunnen in het LRK gegevens van kinderdagverblijven opzoeken en rapporten van de GGD-inspectie bekijken. Zonder registratie in het LRK kunt u niet starten met uw kinderopvang.

Pedagogisch beleidsmedewerker

Kinderopvangorganisaties moeten met ingang van 2019 werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Voortaan coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Wat kost het?

De tarieven vindt u ook terug in onze legesverordening 2022(externe link).

Aanvraag20222023
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot exploitatie van een 
kindercentrum of gastouderbureau
€1.812,85€1.867,20
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen 
van een voorziening voor gastouderopvang
€ 783,65€ 807,15
Omdat wijzigingen (bijv. wijziging opvangadres van vraagouder naar gastouder en verhuizing) worden gezien als nieuwe aanvraag, geldt dit ook voor (een aantal) wijzigingen.  

Hoe lang duurt het?

 • De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert of uw kinderopvang aan alle eisen voldoet.
 • Uiterlijk 10 weken na uw aanvraag om uw kinderopvang te laten registreren bij het LRK, ontvangt u het besluit van de gemeente.

Extra informatie

Contact

U kunt de ingevulde en ondertekende aanvraag- en wijzigingsformulieren (inclusief gevraagde bijlagen) sturen naar kinderopvang@cranendonck.nl.

Landelijk toegekende wetgeving