Wat is het?

Het kind- en scheidingsloket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een scheiding te voorkomen, beperken of op te lossen. Een scheiding is enorm ingrijpend voor een kind. Gemiddeld ervaren kinderen van gescheiden ouders ongeveer tweemaal zoveel problemen vergeleken met jeugdigen uit gezinnen waarin de ouders samen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele of sociale problematiek, gedragsproblemen of lagere schoolprestaties. Het is belangrijk dat ouders goed communiceren, duidelijke afspraken maken en opvoedkundige samenwerking hebben. Dit om voor een kind een veilige en gestructureerde omgeving te creëren. Het kind- en scheidingsloket kan hierbij helpen.

Hoe werkt het?

Voor wie is dit loket?

Het inloopspreekuur is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het voornemen hebben om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom.

Wat biedt het loket?

Tijdens de openingstijden van het loket kunt u met al uw vragen over (echt)scheiding terecht bij een mediator van Looijmans Coaching & Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende oplossing. Denk hierbij aan vragen zoals:

  • Hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden?
  • Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen?
  • Hoe geef je als gescheiden ouders gezamenlijk vorm aan het ouderschap, zodat een kind loyaal kan zijn naar beide ouders?
  • Wat betekent een (echt)scheiding in financiële zin?
  • Hoe zit een (echt)scheidingsprocedure in elkaar?
  • Zijn er nog mogelijkheden binnen de relatie, zodat een dreigende scheiding alsnog kan worden voorkomen?
  • Hoe en wanneer worden de kinderen binnen het huwelijk/ de relatie voorbereid op een scheiding?
  • Welke gevoelens spelen er bij de kinderen? Hoe kunnen de kinderen hierin begeleid worden?

Wat moet ik doen?

Vanaf januari 2022 zijn er iedere maand twee spreekuren. De eerste maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur en twee weken later op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur. Het spreekuur vindt op afspraak plaats in het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 in Budel.

Een afspraak maken kan dagelijks tussen 09.30 en 12.30 uur via: 14-0495.

Data 2022Tijd
Woensdag 25 mei       van 11.00 tot 12.00 uur
Maandag 13 junivan 19.00 tot 20.00 uur
Woensdag 22 juni van 11.00 tot 12.00 uur
Maandag 4 julivan 19.00 tot 20.00 uur
Woensdag 20 julivan 11.00 tot 12.00 uur

Aanvullende informatie

Dit loket is een samenwerking tussen gemeente Cranendonck en Looijmans Coaching & Mediation.