Wat is het?

Het kind- en scheidingsloket is bedoeld om de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinderen te voorkomen, beperken of op te lossen. Een scheiding is enorm ingrijpend voor een kind. Gemiddeld ervaren kinderen van gescheiden ouders ongeveer tweemaal zoveel problemen vergeleken met jeugdigen uit gezinnen waarin de ouders samen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele of sociale problematiek, gedragsproblemen of lagere schoolprestaties. Het is belangrijk dat ouders goed communiceren, duidelijke afspraken maken en opvoedkundige samenwerking hebben. Dit om voor een kind een veilige en gestructureerde omgeving te creëren. Het kind- en scheidingsloket kan hierbij helpen.

Hoe werkt het?

Het kind- en scheidingsloket werkt met een inloopspreekuur. Dit inloopspreekuur is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die van plan zijn om te gaan scheiden of al gescheiden zijn. Ook kinderen en andere betrokkenen zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom.

Tijdens de openingstijden van het loket kunt u met al uw vragen over (echt)scheiding terecht bij een mediator van Looijmans Coaching & Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal Team Cranendonck. Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende oplossing. Denk hierbij aan vragen zoals:

  • Hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden?
  • Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen?
  • Hoe geef je als gescheiden ouders gezamenlijk vorm aan het ouderschap, zodat een kind loyaal kan zijn naar beide ouders?
  • Wat betekent een (echt)scheiding in financiële zin?
  • Hoe zit een (echt)scheidingsprocedure in elkaar?
  • Zijn er nog mogelijkheden binnen de relatie, zodat een dreigende scheiding alsnog kan worden voorkomen?
  • Hoe en wanneer worden de kinderen binnen het huwelijk/ de relatie voorbereid op een scheiding?
  • Welke gevoelens spelen er bij de kinderen? Hoe kunnen de kinderen hierin begeleid worden?

Wat moet ik doen?

Momenteel is er iedere eerste maandag van de maand een inloopspreekuur. Dit spreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Cranendonck, Capucijnerplein 1 in Budel.

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en kunt vrij binnenlopen.

Data 2024Tijd
Maandag 8 januari18.30 - 20.00 uur
Maandag 5 februari18.30 - 20.00 uur
Maandag 4 maart18.30 - 20.00 uur
Maandag 8 april18.30 - 20.00 uur

Aanvullende informatie

Dit loket is een samenwerking tussen gemeente Cranendonck en Looijmans Coaching & Mediation.