Wat is het?

Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

Het Handboek 'Kabels en Leidingen 2015 Cranendonck' (zie 'documenten') bevat de spelregels voor de voorbereiding en uitvoering van graafwerkzaamheden. Het Handboek bestaat uit drie onderdelen:

  • Deel A: Algemene en procedurele informatie;
  • Deel B: Technische eisen/voorschriften m.b.t. tracébepaling, ontwerp-, uitvoerings- en beheersvoorschriften.
  • De bijlagen met daarin gemeentespecifieke informatie.

Wat moet ik doen?

U doet uw melding bij het Kadaster. In de meeste gevallen verzorgt uw nuts- of telecombedrijf deze melding. 

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst, vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst, vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Als kabels of leidingen boven de grond plaatst, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.

De regels die specifiek voor Cranendonck gelden staan in de Verordening ondergrondse infrastructuur.