Wat is het?

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Het is heel normaal om vragen over opvoeden en opgroeien te hebben. Soms heb je extra ondersteuning nodig.

De gemeente geeft hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben.

De gemeente moet jeugdhulp geven aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. Denk aan problemen bij het opgroeien of opvoeden. 

Hoe werkt het?

De gemeente kan op 2 manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. De gemeente kan uw kind of u, als ouder/verzorger, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt. In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.