Structuurvisie

Structuurvisie

Net zoals elke gemeente heeft ook Cranendonck plannen en wensen voor de toekomst. Plannen voor woningbouw, voor bedrijventerreinen, maar ook voor scholen en bijvoorbeeld de toeristische sector. Dit soort plannen heeft bijna altijd te maken met de invulling van de ruimte. Waar komen die huizen, waar willen we bedrijven hebben en hoe geven we invulling aan de plannen op het gebied van toerisme? De ruimtelijke vertaling van de gemeentelijke plannen wordt vastgelegd in onze structuurvisie. Aan de hand van de vijf thema’s van de Strategische Visie (Wonen en Leven, Werk en Economie, Recreatie en Toerisme, Zorg en Onderwijs) en het zesde nieuwe thema Ruimtelijke kwaliteiten zijn de ruimtelijke keuzes in themakaarten verwerkt. Op alle zes de vlakken liggen er mooie ambities voor Cranendonck!

Thema strategische visie

  • Wonen + leven
  • Economie + ondernemen
  • Recreatie + toerisme
  • Sociaal domein

Huidige fase van het project

De structuurvisie is op 7 juli 2015 vastgesteld door de gemeenteraad, daarmee is het project afgerond.

De plannen voor 2019

Zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voorschrijft zal ieder jaar de uitvoeringsparagraaf die hoort bij de structuurvisie door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Vastgesteld beleid

De volgende stukken zijn vastgesteld: