In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Structuurvisie

Structuurvisie

Net zoals elke gemeente heeft ook Cranendonck plannen en wensen voor de toekomst. Plannen voor woningbouw, voor bedrijventerreinen, maar ook voor scholen en bijvoorbeeld de toeristische sector. Dit soort plannen heeft bijna altijd te maken met de invulling van de ruimte. Waar komen die huizen, waar willen we bedrijven hebben en hoe geven we invulling aan de plannen op het gebied van toerisme? De ruimtelijke vertaling van de gemeentelijke plannen wordt vastgelegd in onze structuurvisie. Aan de hand van de vijf thema’s van de Strategische Visie (Wonen en Leven, Werk en Economie, Recreatie en Toerisme, Zorg en Onderwijs) en het zesde nieuwe thema Ruimtelijke kwaliteiten zijn de ruimtelijke keuzes in themakaarten verwerkt. Op alle zes de vlakken liggen er mooie ambities voor Cranendonck!

Thema strategische visie

  • Wonen + leven
  • Economie + ondernemen
  • Recreatie + toerisme
  • Sociaal domein

Huidige fase van het project

De structuurvisie is op 7 juli 2015 vastgesteld door de gemeenteraad, daarmee is het project afgerond.

De plannen voor 2019

Zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voorschrijft zal ieder jaar de uitvoeringsparagraaf die hoort bij de structuurvisie door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Vastgesteld beleid

De volgende stukken zijn vastgesteld: