Duurzaamheid

Duurzaamheid

 • Transitievisie Warmte

  De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt maken we die overstap, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.

 • Duurzaamheid Cranendonck

  Op deze pagina vindt u alle informatie over duurzaamheidsprojecten in Cranendonck.

 • Regionale Energiestrategie (RES)

  In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES. Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie.

 • Nota duurzaamheid

  In de duurzaamheidsnota staat hoe de gemeente er voor wil zorgen dat Cranendonck duurzaam wordt. Hier heeft de gemeente zelf een rol in, maar we willen het vooral samen met inwoners en ondernemers doen, alleen samen kunnen we  de doelen te behalen.

 • Zonneparken

  De gemeenteraad van Cranendonck is het eens met de afspraken die het college op papier heeft gezet rondom de opwek van zonne-energie. De gemeente wil haar steentje bijdragen aan het leveren van alternatieve energie, maar stelt wel een maximum aan het aantal hectare dat hiervoor ingezet mag worden. De opbrengsten uit zonneparken moeten bovendien voor 50% terug naar de maatschappij.

 • Energietips