Wat is het?

Een inrit (ook wel oprit of uitrit genoemd) is een ontsluiting van een gebouw of perceel op een openbare weg, welke geschikt is voor voertuigen.

Voor het aanleggen van een inrit heeft de gemeente Cranendonck uitvoeringsvoorschriften(externe link) opgesteld. Voldoet u aan de voorschriften en hebt u een melding gedaan, dan kunt u daarna de inrit aanleggen. Een melding regelt u eenvoudig online.

Hoe werkt het?

Vereisten inrit

U mag een inrit aanleggen of aanpassen als:

 • de inrit in het trottoir niet breder is dan 3 meter (excl. verloopbanden);
 • de perceelgrens aan de openbare weg voor niet meer dan 35% uit inrit bestaat (de perceelgrens moet dus tenminste ±8 meter breed zijn);
 • de aanleg of aanpassing van de inrit constructief deugdelijk gebeurt;
 • door de aanleg of aanpassing en gebruik van de inrit het verkeer op de weg niet in gevaar gebracht kan worden;
 • de inrit niet ten koste gaat van een openbare parkeerplaats en
 • de inrit niet ten koste gaat van openbaar groen.

Dempen van een sloot?

Gaat de inrit over een bestaande sloot? Denk dan ook aan de vergunning van het Waterschap de Dommel. Deze heeft u naast de inrit toestemming van de gemeente Cranendonck ook nodig.

Toetsing

Uw aanvraag wordt getoetst aan de hand van bovengenoemde voorschriften in lijn met de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Cranendonck (zie "aanvullende informatie").Voldoet uw aanvraag aan deze voorwaarden, dan ontvangt u een schriftelijke toestemming voor het aanleggen van de inrit.

Wat moet ik doen?

Minimaal 8 weken voor het begin van de werkzaamheden meldt u de aanleg van de inrit. Dat kan eenvoudig online. Voor deze melding heeft u nodig:

 • Situatieschets van de locatie (inclusief afmetingen)
 • Inrichtingsvoorstel (schets) van aanleg of aanpassing bestrating inclusief:
  • Soort verhardingsmateriaal
  • Soort funderingsmateriaal
  • Soort kantopsluitingen en molgoten
  • Afwateringsplan
 • Contactgegevens aannemer

DigiD linkMelden aanleg uit- of inrit

Na afloop van de werkzaamheden controleert een medewerker van de gemeente Cranendonck de inrit op de aangegeven vereisten. Afwijkingen moet u dan alsnog (laten) aanpassen. Het is dus sterk aan te raden te wachten met de aanleg, totdat de gemeente u toestemming heeft verleend!

Wat kost het?

De kosten voor de aanleg van de inrit betaalt u zelf. U kunt hiervoor natuurlijk bij meerdere erkende stratenmakersbedrijven een offerte opvragen. Het melden van de aanleg of wijziging van een inrit kost u niets.

Aanvullende informatie

Het aanleggen van een uitrit of een inrit is geregeld in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening(externe link) van de gemeente Cranendonck.

De uitvoeringsvoorschriften(externe link) vindt u op overheid.nl.