Op basis van de Aanbestedingswet heeft het college van B&W van Cranendonck een inkoopbeleid vastgesteld. Hierin wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente plaatsvindt. Dit beleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente.

Lees het volledige inkoopbeleid van de gemeente Cranendonck.