Europese onderdanen kunnen in Nederland hun stem uitbrengen bij de verkiezingen van het Europese Parlement.

Op 6 juni zijn de verkiezingen van de leden van het Europese Parlement. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar wel de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, kunt u in Nederland uw stem uitbrengen. Als u hiervoor kiest, bedenk dan daarbij dat:

  • u op de dag van de verkiezingen een Nederlands stembiljet krijgt en dus op een Nederlandse kandidaat stemt. 
  • het dan niet is toegestaan om ook in het land waarvan u de nationaliteit bezit, uw stem uit te brengen.

Wilt u als niet-Nederlander op 6 juni in Nederland stemmen? Lees dan de onderstaande informatie en vul de verklaring Y32 in.

Formulier Y32 is bedoeld voor niet-Nederlanders die in Nederland wonen en de nationaliteit hebben van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). Met formulier Y32 verklaart u dat u in Nederland wilt deelnemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement en niet in het land waarvan u de nationaliteit heeft. U kunt hiermee stemmen voor de Nederlandse leden.

U heeft de keuze om een Y-32 formulier digitaal in te vullen of om het Y-32 formulier te downloaden op de website van de Rijksoverheid. Op de genoemde website zijn ook de vertalingen te vinden naar het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.

Indieningstermijn 

Formulier Y32 moet uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 zijn ontvangen in de gemeente Cranendonck. Na het indienen van deze verklaring bent u in Nederland als kiezer geregistreerd voor de verkiezingen van het Europees Parlement. U blijft als kiezer geregistreerd zolang u in Nederland woont.

Identificatieplicht 

Bij het ingevulde en ondertekende formulier voegt u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Als geldig identiteitsbewijs worden geaccepteerd: 

  • uw geldige paspoort uit Nederland of een ander EU-land;
  • uw geldige rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land;
  • uw Nederlandse identiteitskaart; 
  • een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit, en verblijfsrechtelijke positie.

Eénmaal de stem uitbrengen

Let op! U mag maar één stem uitbrengen bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Het is verboden om zowel in Nederland als ook in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft, deel te nemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Dubbel stemmen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete.

Stemmen in het land waarvan u de nationaliteit hebt?

Als u wilt stemmen voor het Europees Parlement in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft, dan vult u formulier Y32 niet in.

Opsturen

U stuurt het ingevulde model Y32-formulier via de e-mail of per post naar de gemeente. U kunt het formulier ook tijdens onze openingstijden afgeven bij de balie in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via deze website of via 14-0495

Wilt u als inwoner van Cranendonck weer stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? 

Heeft u eerder al een verzoek met het Y32 formulier gedaan en in Nederland aan de verkiezingen van de leden van het Europese Parlement deelgenomen en wilt u dat verzoek intrekken, neem dan contact op met de gemeente Cranendonck (verkiezingen@cranendonck.nl) Hierna meldt u zich bij de desbetreffende instanties in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft.