Ik wil hulp bieden

U kunt geld doneren, spullen verzamelen, onderdak bieden aan een vluchteling, of als vrijwilliger helpen bij bijvoorbeeld de opvanglocaties. Ga naar Vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen.

We zien dat er in onze gemeente al veel initiatieven zijn opgestart in de verschillende kernen. Die worden vaak bekend gemaakt en gedeeld via sociale media. Dat toont aan hoe verbonden inwoners zich voelen en dat we samen onze schouders eronder zetten om de mensen uit Oekraïne te helpen.

Cordaad Welzijn, lokaal vluchtelingenwerk, faciliteert en brengt mensen met elkaar in verbinding waar mogelijk.

U kunt op de volgende manieren hulp bieden:

  • U kunt geld doneren aan de samenwerkende hulporganisaties via het Rode Kruis Nederland of www.giro555.nl
  • U kunt contact opnemen met ons lokaal vluchtelingenwerk bij Cordaad Welzijn via angeliquevervoort@cordaadwelzijn.nl of via 06 – 57 99 49 04.
  • Heeft u een mooi initiatief of heeft u praktische hulpvragen? Neem contact met Cordaad op via het speciale e-mailadres: angeliquevervoort@cordaadwelzijn.nl.
  • U kunt zich aanmelden als gastgezin voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen: Takecarebnb.
  • U kunt spullen doneren voor Oekraïense vluchtelingen: oekraine@eindhoven.nl  of 040 238 20 37.
  • Ik wil een hulpactie opzetten: NLvoorVluchtelingen. Dit is een platform waar maatschappelijke organisaties en particulieren hulp kunnen vragen voor de hulpacties die zij opzetten voor Oekraïne en vluchtelingen. Dit zijn allerlei verschillende acties verspreid over Nederland, georganiseerd door grote hulporganisaties maar ook door kleine stichtingen, scholen of betrokken buren.