Het Sociaal Team Cranendonck zorgt zoveel mogelijk dat inwoners en hun sociale netwerk zelf in staat worden gesteld om problemen op te lossen. Dat sociale netwerk kan bestaan uit familieleden, een goede buur, vrienden of andere bekende personen. Nadat u uw hulpvraag heeft gesteld aan het Sociaal Team, wordt gekeken wie u het best kan helpen. Is er ondersteuning nodig, dan komt iemand met u praten over uw situatie.

Keukentafelgesprek

Een medewerker van het Sociaal Team Cranendonck maakt samen met een inwoner of het gezin een plan van aanpak. Dat kan gewoon bij u thuis aan de keukentafel, maar ook op een andere locatie als u dat wilt. Wij noemen dit een keukentafelgesprek. Zijn er al meerdere professionals in beeld, dan worden zij bij dit plan betrokken.

Contact

Het Sociaal Team Cranendonck is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 9.30 tot 12.30 uur op het gemeentelijke telefoonnummer 14 0495. Via het keuzemenu krijgt u direct een medewerker van het Sociaal Team Cranendonck aan de telefoon. Deze persoon beantwoordt direct uw vraag, maakt een afspraak voor u of verwijst u door naar de juiste persoon of instantie. Het Sociaal Team Cranendonck helpt u graag (weer) op weg!

U kunt ook een contactverzoek doen, dan bellen wij u terug.

Contactverzoek

Organisaties

In het Sociaal Team komen hulpverleners met verschillende achtergronden en specialismen samen. Hierdoor kunnen we snel en efficiënt ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. Preventief werken staat daarbij hoog in het vaandel. Dit betekent dat we samen proberen om problemen te voorkomen door er vroeg bij te zijn. Ook het informeren van inwoners over verschillende onderwerpen hoort hierbij.

De organisaties die samenwerken in het Sociaal Team Cranendonck zijn:

  • Zuidzorg (wijkverpleegkundigen en jeugdgezondheidszorg)
  • GGD (jeugd)gezondheidszorg)
  • GGZ (geestelijke gezondheidszorg)
  • Lumens (maatschappelijk werk, jeugdhulp)
  • Cordaad Welzijn (jongerenwerk, welzijnswerk, vrijwilligerscentrale)
  • Combinatie jeugdzorg (jeugdhulp)
  • Gemeente Cranendonck (consulenten Wmo, en werk en inkomen)
  • Wocom
  • Wijkagenten
  • Sociaal Makelaars