Wat is het?

De gemeente is onder meer belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Wij zijn daarom verplicht permanent marktinformatie te verzamelen, zodat wij de juiste waarden kunnen vaststellen. Voor woningen wordt de waarde vastgesteld op basis van verkoopcijfers van vergelijkbare objecten. Verkoopprijzen zijn openbare gegevens en krijgen wij van het kadaster aangeleverd.

Courante Niet-woningen (bedrijven, winkels, kantoren, horeca) worden getaxeerd op basis van een gekapitaliseerde huurwaarde. Huurgegevens zijn niet openbaar beschikbaar, daarom sturen wij eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden een inlichtingenformulier waar we in vragen naar huurgegevens. Op deze manier kunnen wij de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk bepalen.

De ingevulde gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de Wet WOZ en vallen onder de geheimhoudingsplicht krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht. Op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bent u verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.

Hoe werkt het?

Als eigenaar of huurder van een bedrijfspand ontvangt u een brief met een inlichtingenformulier. U kunt dit formulier retourneren naar Antwoordnummer 4504, 6020 ZX Budel of u kunt het inlichtingenformulier digitaal invullen.

Inlichtingenformulier

Veelgestelde vragen

Ben ik verplicht om een inlichtingenformulier in te vullen?

De gemeente mag de informatie opvragen en u heeft op basis van dezelfde wetgeving de plicht hieraan mee te werken. Als de gevraagde informatie wordt onthouden dan is er feitelijk zelfs sprake van een economisch delict en zou er een straf kunnen volgen (boete). Zover gaat de gemeente vaak niet. De gegevens zijn voor de gemeente wel van belang om de waarde zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen.