Ik wil hulp bij opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Het is heel normaal om vragen over opvoeden en opgroeien te hebben. Soms heb je extra ondersteuning nodig.

Sociaal Team Cranendonck geeft jeugdhulp aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. 

Hoe werkt het?

De gemeente kan op twee manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. De gemeente kan uw kind of u, als ouder/verzorger, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt. In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente
  • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie

Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.

Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495. U kunt ook een contactverzoek doen, dan bellen wij u terug.

Contactverzoek