Wat is het?

Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

Hoe werkt het?

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
 • Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
 • Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met:
  • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
  • een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u de hulp zelf inhuurt
 • De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK(externe link) bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt.

Wat moet ik doen?

 • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente.
 • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.

Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.

Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495. U kunt ook een contactverzoek doen, dan bellen wij u terug.

Contactverzoek

Wat kost het?

Bij toekenning van een zorgvoorziening in natura of een geldbedrag (PGB) op grond van de Wmo vraagt de gemeente van u een bijdrage in de kosten. Het CAK(externe link) bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen (van 2 jaar eerder) en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.  

De bijdrage is gemaximeerd op € 19 per maand en gaat in op de datum dat de hulp wordt ingezet. Indien er sprake is van een inkomen tot 110 % van het wettelijke minimumloon wordt er geen bijdrage vastgesteld. Indien de hulp voor tenminste 1 maand wordt onderbroken kan de bijdrage worden stopgezet (pauze).