Wat is het?

Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening laten legaliseren. Dit kunt u regelen bij de gemeente. De gemeente verklaart dan dat de handtekening echt is.

Afspraak maken

Het legaliseren van een handtekening is vaak nodig:

  • op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd
  • als u ergens uw toestemming voor geeft bijvoorbeeld als u garant staat voor familie of vrienden uit het buitenland
  • als u een erfenis in het buitenland wilt regelen

Hoe werkt het?

  • Legalisatie van een handtekening moet u zelf doen. U kunt dit niet door iemand anders laten doen.
  • De gemeente bevestigt met een stempel dat dit dezelfde handtekening is als die op uw paspoort of identiteitskaart staat. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of formulier.
  • De ambtenaar van de gemeente controleert de handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Wat heb ik nodig?

  • het document waarop u de handtekening wilt plaatsen
  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • een pinpas om uw legalisatie handtekening te betalen

Wat kost het?

Uw handtekening legaliseren kost € 9,20.

In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.

Hoe lang duurt het?

Uw handtekening wordt direct gelegaliseerd. U krijgt het document dus gelijk weer mee.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan heeft u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig.