Wat is het?

De gemeente is eigenaar van diverse percelen landbouwgrond. Een deel van deze gronden verpacht de gemeente aan agrariërs op basis van geliberaliseerde pacht. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor bedrijfsmatige landbouw. 


Vanaf 1 januari 2023 verpacht de gemeente Cranendonck 2 blokken landbouwgrond volgens de in 2021 vastgestelde nota Duurzame geliberaliseerde pacht 2022(externe link). Inschrijving is op basis van het hoogst ingeschreven gecombineerde bod per hectare. Dit bestaat uit een bod in euro’s vermeerderd met een fictieve waarde voor te nemen duurzaamheidsmaatregelen. De inschrijvingsperiode start op 11 november 2022 en sluit op 15 december 2022 om 16.00 uur.

Hoe werkt het?

De gemeente laat voor de betreffende blokken door haar pachtbeheerder Arcadis Nederland B.V. een pachtovereenkomst opstellen die wordt ingeschreven bij de Grondkamer. Deze overeenkomst is een geliberaliseerde pachtovereenkomst van los land.
De pachtperiode loopt in beginsel van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024, dus voor twee (2) kalenderjaren. Via onderstaande procedure kunt u zich inschrijven op de pacht van één of beide blokken. 

Let op: voor alle beschikbare blokken geldt een verbod op het gebruik van glyfosaat houdende middelen.

Wat moet ik doen?

Inschrijving

Heeft u interesse in één of meerdere van de beschikbare blokken? Vul dan het inschrijfformulier in. Het gelddeel van uw bod moet minimaal € 900,- per hectare zijn. Het fictieve bedrag van de duurzaamheidsmaatregelen telt voor maximaal € 900,- mee.

Hoe lever ik mijn inschrijving aan?

Om uw inschrijving voor één of beide blokken succesvol te laten verlopen, is het belangrijk om de juiste informatie aan te leveren. Volg de stappen:

1.Bestudeer de overzichtskaart waarop alle aangeboden blokken staan en maak een keuze op welk(e) blok(ken) u wilt inschrijven.
2.Vul voor ieder blok waarvoor u zich inschrijft de bijbehorende maatregelentabel in. Geef daarin aan welke duurzame maatregelen u op dat blok gaat treffen. Tel de waarde van de maatregelen bij elkaar op om tot een totaalbedrag te komen. Bekijk het invulvoorbeeld van de maatregelentabel. Blok 12 en 13 vallen beide binnen deelgebied 2.
3.Vul het 'inschrijfformulier pacht' in. Ook hierop geeft u aan welk geldbedrag u per hectare biedt en welk fictief bedrag u aan duurzaamheidsmaatregelen per hectare biedt. Het fictieve bedrag komt overeen met het bedrag in de maatregelentabel van stap 2.
4.

Stop alle benodigde documenten voor de inschrijving in een envelop:

  • Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier pacht
  • Per blok een ingevulde maatregelentabel
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Een kvk-uittreksel van uw agrarische onderneming.

Afgeven

Geef de gevraagde documenten in een gesloten envelop af aan mevrouw J. van der Loo-Peters. U krijgt van haar een bewijs van ontvangst. U kunt zich hiervoor melden bij de balie van het gemeentehuis op: 

Donderdag 17 november15.00 - 16.00 uur
Maandag 21 november14.00 - 16.00 uur
Woensdag 7 december10.00 - 12.00 uur
Donderdag 15 december15.00 - 16.00 uur

De inschrijving eindigt uiterlijk op 15 december 2022, 16.00 uur. Inschrijvingen die te laat of onvolledig zijn, nemen we niet in behandeling.

Gunning

Uw inschrijving is niet vrijblijvend. Wanneer u een inschrijfformulier indient, bent u bij gunning verplicht de pachtovereenkomst te ondertekenen. Op 19 december 2022 om 14.00 uur openen we de gesloten enveloppen met inschrijfformulieren tijdens een openbare bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Maarheeze zaal in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Alle inschrijvers krijgen schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving.

Wat kost het?

Bij gunning (en dus het aangaan van een overeenkomst) zijn onderstaande kosten voor rekening van de pachter:

  • 50% van de op het perceel drukkende waterschapslasten;
  • Inschrijvingskosten van de overeenkomst bij de grondkamer (€ 136,- per contract, *tarief 2022).

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de procedure kunt u op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters via 0495-431 243 of j.vanderloo-peters@cranendonck.nl.

Inschrijfformulieren en informatie over de te verpachten blokken, inschrijvingsvoorwaarden, maatregelentabellen, voorbeeld modelovereenkomst en de algemene voorwaarden vindt u onder 'documenten'. 
U kunt alle stukken inzien op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak maken met mevrouw J. van der Loo-Peters.