Wat is het?

De geliberaliseerde pachtgronden van de gemeente zijn in de eerste ronde grotendeels vergeven voor de periode 2022-2024. Op blok 16 (groot 00,64,62 ha.) zijn geen biedingen ontvangen.

Volgens de regels van de nota duurzame geliberaliseerde pacht 2022 bieden we dit blok nogmaals aan met een verkorte inschrijfprocedure onder de volgende voorwaarden:

 • Het minimale gelddeel van uw bod is verlaagd naar € 800,- per hectare.
 • De maximale fictieve duurzaamheidswaarde blijft € 900,- per hectare.
 • Het blok telt niet mee in het maximum van twee gegunde blokken per gunningsronde.

De inschrijfprocedure wordt verkort. Dit houdt in dat de inschrijvingen op 25 februari kunnen worden ingeleverd op het gemeentehuis. De opening van de inschrijfformulieren vindt zonder tussenkomst van de notaris plaats. Lees hieronder de verdere details over de verkorte procedure.

Hoe werkt het?

Pachtovereenkomst

De gemeente laat voor de betreffende blokken door haar pachtbeheerder Arcadis Nederland B.V. een opstellen die wordt ingeschreven bij de Grondkamer. Deze overeenkomst is een geliberaliseerde pachtovereenkomst van los land. De pachtperiode loopt – ook voor de tweede inschrijfronde – in beginsel van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2024.

Via onderstaande procedure kunt u zich inschrijven op de pacht van blok 16.

Wat moet ik doen?

Inschrijving

Heeft u interesse in blok 16? Vul dan het inschrijfformulier en de bijbehorende duurzaamheidstabel in. Het gelddeel van uw bod moet minimaal € 800,- per hectare zijn. Het fictieve bedrag van de duurzaamheidsmaatregelen mag maximaal € 900,- zijn.

Hoe lever ik mijn inschrijving aan?

Om u in te schrijven voor één of meerdere blokken moet u de juiste informatie aanleveren. Om uw inschrijving succesvol te laten verlopen volgt u de volgende stappen:

 1. Beoordeel op de t of u behoefte heeft aan blok 16.
 2. Vul de bijbehorende duurzaamheidstabel in, waarin u aangeeft welke duurzame maatregelen u op het blok gaat treffen. Tel de waarde van de maatregelen bij elkaar op om tot een totaalbedrag te komen. Bekijk het van de duurzaamheidstabel.
 3. Vul het in. Hier kunt aangeven welk geldbedrag u biedt en welk fictief bedrag u aan duurzaamheidsmaatregelen biedt. Het fictieve bedrag komt overeen met de in stap 2 ingevulde duurzaamheidstabel.
 4. Om de inschrijving af te ronden geeft u de gevraagde documenten voor op 25 februari tussen 9:00 uur en 17:00 uur in een gesloten envelop af aan de balie van het gemeentehuis, ter attentie van Damien Oud. In de envelop doet u de volgende zaken:
  • Het ingevulde inschrijfformulier pacht
  • Een ingevulde duurzaamheidstabel
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Een KvK-uittreksel van uw agrarische bedrijf

Na overhandiging krijgt u een bewijs van ontvangst.

Werkwijze gunning

Uw inschrijving is niet vrijblijvend. Wanneer u een inschrijfformulier indient, bent u bij gunning verplicht de pachtovereenkomst te ondertekenen. Alle inschrijvers krijgen nadien schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving.

Wat kost het?

Bij gunning (en dus het aangaan van een overeenkomst) zijn onderstaande kosten voor rekening van de pachter:

 • 50% van de op het perceel drukkende waterschapslasten;
 • Inschrijvingskosten van de overeenkomst bij de grondkamer (€ 134,- per contract, *tarief 2021).

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de procedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met  J. van der Loo-Peters via 0495-431 243 of j.vanderloo-peters@cranendonck.nl

Voor vragen over het beleid neemt u contact op met D. Oud via 0495-431 210 of d.oud@cranendonck.nl.

Inschrijfformulieren en informatie over de te verpachten blokken, inschrijvingsvoorwaarden, maatregelentabellen, voorbeeld modelovereenkomst en de algemene voorwaarden vindt u onder 'documenten'