Wat is het?

De gemeente is eigenaar van diverse percelen landbouwgrond. Een deel van deze gronden verpacht de gemeente aan agrariërs op basis van geliberaliseerde pacht. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor bedrijfsmatige landbouw. 

Op dit moment zijn er geen pachtgronden beschikbaar.
Indien er pachtgrond beschikbaar komen, dan leest u dat op deze pagina.

Gunning

Gunning blok 12 en 13 voor 2023 en 2024

Blok 12

Gelddeel per ha:                                              € 1.952,-

Duurzaamheidsmaatregelen per ha:            €    350,-

Gecombineerd bod:                                        € 2.302,-

Blok 13

Gelddeel per ha:                                              € 1.900,-

Duurzaamheidsmaatregelen per ha:            €     600,-

Gecombineerd bod:                                         € 2.500,-