Wat is het?

Bij elk graf registreert de gemeente één actuele rechthebbende. De rechthebbende is het aanspreekpunt voor de gemeente voor alle zaken rondom het graf. Hij/zij ontvangt onze correspondentie, regelt het onderhoud en eventuele verlengingen van het graf.

Verlengen grafrechten

De gemeente informeert de rechthebbende over de mogelijkheden en kosten van verlenging via een brief. We doen dat uiterlijk één jaar voor het verlopen van de rechten op een graf. Is de rechthebbende niet bekend, dan plaatsen we een informatiebordje bij het graf op de begraafplaats. Recht en onderhoud op een graf kan de rechthebbende steeds voor een periode van 10 jaar verlengen. De rechthebbende kan er ook voor kiezen om de rechten niet te verlengen. In dat geval ruimen wij het graf bovengronds. Dit gebeurt na afloop van de graftermijn.

DigiD linkWel/niet verlengen doorgeven

Wat moet ik doen?

Rechthebbende wijzigen

De rechten kunt u overschrijven op een andere rechthebbende. Het gaat dan om een echtgenoot of bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Een actuele rechthebbende doet in dat geval eerst afstand van de rechten (= stap 1) voordat we die op een ander overschrijven (= stap 2).Als er geen actuele rechthebbende (meer) is, hoeft er ook geen afstand te worden gedaan. De aanvraag voor het overschrijven van grafrechten doet u binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende. Als u niet tijdig aanvraagt, dan kunnen burgemeester en wethouders het recht op het graf laten vervallen.

DigiD linkAfstand rechthebbende doorgeven

DigiD linkNieuwe rechthebbende doorgeven

Het is ook mogelijk om tussentijds afstand te doen van een graf. U kunt daarbij geen aanspraak maken op een vergoeding. Het graf vervalt aan de gemeente.

Aanvullende informatie

Graf zoeken

Wilt u weten waar iemand begraven ligt? Via de Grafzoeker zoekt u eenvoudig op naam of datum van overlijden. Online vindt u zo de gegevens van een overledene, de locatie van het graf en informatie over de grafrechten.

Navigatie

De Grafzoeker heeft ook een navigatiefunctie. Zoekt u via uw smartphone op de begraafplaats, dan ziet u direct de route naar het betreffende graf.