Wat is het?

Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Hoe werkt het?

Graven

Op de gemeentelijke begraafplaats is plaats voor gewone graven op zowel het oude als het nieuwe gedeelte. In deze graven is ruimte voor maximaal drie overledenen. De begraafplaats beschikt ook over kindergraven voor kinderen tot en met 11 jaar. De regels voor grafmonumenten zijn voor alle gedeelten verschillend.

Crematie en asbestemming

Na de crematie wordt de as in een asbus gedurende een maand bewaard in het crematorium. Hierna kunt u de as een eigen bestemming geven. De gemeentelijke begraafplaats kent diverse mogelijkheden voor asbestemming:

  • het bijzetten van een asbus in een bestaand graf
  • het plaatsen van een asbus in een nieuw graf
  • het plaatsen van een asbus in een columbarium (open of gesloten)
  • het plaatsen van een asbus in een urnenkeldertje (maximale afmetingen urn: 22 cm hoog, 17 cm doorsnede)
  • het verstrooien van as op een strooiveld

Grafrecht

Met ingang van juni 2020 kennen alle graven een grafrecht voor 20-25-30 jaar. Het grafrecht kan sindsdien steeds met een termijn van 5-10-15-20 jaar verlengd worden. In geval van een bijzetting gaat een nieuwe termijn van 20-25-30 jaar in.Voor de bezorging van as geldt met ingang van juli 2020 een uitgiftetermijn van 10-15-20 jaar. Het recht kan steeds met een termijn van 5-10-15-20 jaar verlengd worden.

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Onderhoud

De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. U bent, als rechthebbende op het graf, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. Het gaat dan ook om het onderhoud en eventueel herstel van de grafbedekking.

Wat moet ik doen?

Na het overlijden vraagt de begrafenisondernemer een graf aan bij de gemeente. U mag dat ook zelf doen. U bent vrij om te kiezen voor een begraafplaats in het nieuwe of het oude gedeelte. In het oude gedeelte kunt u ook kiezen voor een vrijgekomen plaats.

De begrafenisondernemer geeft aan de gemeente door wie in de toekomst optreedt als rechthebbende op het graf. Enkele weken na de begrafenis ontvangt de rechthebbende de grafakte, informatie over het te plaatsen grafmonument en een overzicht van de kosten.

Reserveren tijdstip begrafenis

Begrafenisondernemers kunnen via de webagenda (begraafplaatsagenda.nl) online de dag en het tijdstip van de begrafenis te reserveren. Met vragen over de reservering neemt u contact op met het team Burgerdiensten. Dat kan telefonisch via 14 0495 of met een e-mail naar klantencontact@cranendonck.nl.

Wat kost het?

Kijk voor de kosten in de 'Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024'.

Aanvullende informatie

Wanneer er geen nabestaanden (meer) zijn die de zorg voor een graf op zich kunnen nemen, kunt u het beheer ook bij een stichting onderbrengen. Zo kunt u zelf het voortbestaan van het graf regelen. De notaris kan u hierover meer informatie geven.

Beheersverordening Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2020

Nadere regels Algemene Begraafplaats gemeente Cranendonck 2020