Wat is het?

Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u het partnerschap aangaat.

In de gemeente Cranendonck wordt het geregistreerd partnerschap voltrokken in het kasteeltje Cranendonck en in het gemeentehuis. Naast de twee vaste locaties is het in Cranendonck ook mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan op een plek die voor u een bijzondere betekenis heeft. Kijk hiervoor bij 'Huwelijk op andere locatie'.

Uw voorgenomen partnerschap meldt u online bij de gemeente. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

DigiD linkHuwelijk of partnerschap melden

Hoe werkt het?

In de online melding regelt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • welke ambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben wanneer u naar het buitenland reist of emigreert. 

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Wat heb ik nodig?

Er zijn tal van zaken die meewegen in de controle door de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren of gewoond heeft. Of als u geen Nederlandse nationaliteit hebt of gescheiden bent in het buitenland. Misschien moeten er zelfs buitenlandse documenten ingeleverd worden. Bel in deze gevallen daarom 6 tot 12 maanden voordat u de melding doet. Dan kunnen wij u tijdig adviseren.

Aanvullende documenten

Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Dit kunt u in elke gemeente regelen.

Belangrijk om te weten

 • Woont u geen van beiden in Nederland? En heeft wel minstens één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u voor de omzetting terecht bij de gemeente Den Haag, Dienst Landelijke Taken. Klik hier om naar de website van gemeente Den Haag te gaan.(externe link)
 • Niet alle landen accepteren de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Wilt u de omzetting gaan gebruiken in een ander land dan Nederland? Informeer dan eerst of dit zonder problemen kan. U kunt hiervoor terecht bij de ambassade van dat land.
 • Bij de omzetting heeft u geen getuigen nodig.
 • Het is niet mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap.

Direct uw omzetting regelen

Wat zijn de verschillen tussen de ceremonies?

Gratis ceremonieEenvoudige ceremonieStandaard ceremonie
Maximaal 10 minutenMaximaal 30 minutenMaximaal 60 minuten
Spreekkamer GemeenteSpreekkamer Gemeentehuis- Raadszaal Gemeentehuis
- Kasteeltje Cranendonck
- Op eigen locatie
Geen gastenMaximaal 12 gasten (inclusief getuigen)- Raadszaal Gemeentehuis, in overleg. (Neem contact met ons op.)
- Kasteeltje Cranendonck maximaal 50 - 60 gasten (Heeft u meer gasten? Neem contact met ons op)
- Op eigen locatie, neem contact op met de betreffende locatie.
Maximaal 2 getuigenMaximaal 4 getuigenMaximaal 4 getuigen
Gratis€ 163,75Afhankelijk van tijd en locatie, zie tab ‘Wat kost het?’
Dinsdag 9.00 uur of 9.15 uurWoensdag 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00 uur of 15.30 uur.Maandag t/m zaterdag van 09.00 - 16.00 uur            
-           Keuze trouwambtenaar Gemeente CranendonckKeuze trouwambtenaar Gemeente Cranendonck of eigen BABS
-           -Voorgesprek met trouwambtenaar van de Gemeente Cranendonck

Wat kost het?

Locatie en dagKosten
Geregistreerd partnerschap in het kasteeltje 
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur€ 709,25
zaterdag en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur€ 742,50
  
Geregistreerd partnerschap in de raadszaal van het gemeentehuis 
maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur€ 638,10
zaterdag en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur€ 742,50
  
Geregistreerd partnerschap op eigen locatie 
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur€ 830,15
zaterdag en ADV-dagen tussen 09.00 - 16.00 uur€ 847,20
  
Gratis geregistreerd partnerschap in een spreekkamer van het gemeentehuis 
dinsdag om 09.00 uur om 09.30 uur (uitsluitend voor inwoners van de gemeente)gratis
  
Eenvoudige ceremonie in een spreekkamer van het gemeentehuis 
woensdag 14.00 - 16.00 uur € 163,75
  
Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder ceremonie) aan de balie van het gemeentehuis. € 54,60
  
Overige kosten 
Trouwboekje€ 37,35
Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand€ 16,60
Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder ceremonie, balie gemeentehuis)€ 54,60
Het benoemen van een externe (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand€ 152,25
  
Kosten bij wijzigen of annuleren 
Wijzigen van een reeds bevestigde datum of tijdstip van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. € 27,25
Annuleren van een reeds bevestigde datum of tijdstip van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. 
 
 
Annulering op 6 weken of minder voor de bevestigde datum€ 114,60
Annulering meer dan 6 weken voor de bevestigde datum€ 60,05

Aanvullende informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Meer informatie

 • In onze flyers leest u meer over het huwelijk in het kasteeltje Cranendonck of in het gemeentehuis.
 • Ook de notaris kan u meer informatie geven over welke samenlevingsvorm het beste bij u past. Kijk eens op de site 'samen verder'.