Gemeenteraad wil opnieuw onderhandelingen met COA

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 het voorstel besproken van het college van B&W om te komen tot een ander, kleiner azc door een nieuw contract met COA te sluiten. Voordat het college hierover een officieel besluit neemt, wilden ze eerst van de gemeenteraad horen wat zij ervan vinden. Tijdens de vergadering heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven aan het college om opnieuw met het COA in overleg te gaan over het voorgestelde contract. Met als doel om de centrale ontvangstlocatie (COL) op korte termijn verder af te bouwen. Wel mag de aanmeldstraat blijven bestaan.

Het college van B&W heeft aangegeven hierover met COA opnieuw in gesprek te willen gaan. Maar het kan van tevoren geen garanties geven over het resultaat, omdat beide partijen het hierover eens moeten zijn. Voordat het college een besluit neemt over het nieuwe contract met COA, legt het college de uitkomst van de gesprekken met het COA opnieuw voor aan de gemeenteraad.

Voorstel voor ander, kleiner azc

Eind mei deed het college van B&W een voorstel voor een nieuw contract met COA voor een ander, kleiner azc waardoor de overlast sterk moet verminderen. Dit is het resultaat van maanden onderhandelen met het COA. In het voorgestelde contract wordt het aantal opvangplekken van de centrale ontvangstlocatie (COL) 4 keer zo klein, van 1200 naar 300. Hierdoor zal het grootste deel van de bewoners bestaan uit mensen die kans maken op asiel. Het totale aantal opvangplekken gaat in het voorstel met 1/3 omlaag van 1500 naar 960. Het COA brengt deze aantallen geleidelijk omlaag tot uiterlijk eind 2027.

College neemt besluit

Het is aan het college van B&W om te besluiten over het tekenen van een nieuw contract. Maar omdat het azc zo’n belangrijk onderwerp is voor Cranendonck, heeft het college het eerst besproken met de gemeenteraad. Lees meer over het voorstel van het college van B&W: Een kleiner azc met minder overlast voor Cranendonck.