Een van de speerpunten uit de Nota Duurzaamheid betreft het CO2-neutraal maken van de gemeentelijke organisatie voor 2030. Dit houdt in dat de organisatie en de middelen die we gebruiken (gebouwen, voertuigen, openbare verlichting, enzovoorts.) geen CO2 meer uitstoten.

We willen als gemeente CO2-neutraal worden door het directe energieverbruik te verminderen en het overige energieverbruik (indien nodig) te compenseren. We verminderen het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen, het wagenpark, zakelijk gereden kilometers, openbare verlichting, gemalen en verkeersregelinstallaties.