Heb je schade opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kun je de gemeente aansprakelijk stellen en een schadevergoeding aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die is ontstaan door een tak van een boom die op een auto valt of achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen of openbaar groen waardoor iemand valt.

Wat moet je meesturen bij het indienen van een aansprakelijkstelling?

 Stuur de volgende gegevens mee als je een aansprakelijkstelling indient:

  • Wat is er gebeurd?
  • Wanneer is het gebeurd?
  • Waar is het gebeurd?

Hoe wordt mijn aansprakelijkstelling/claim behandeld?

Wij beoordelen de aansprakelijkstelling/claim. Als het nodig is, vragen we om aanvullende informatie. Is er inderdaad sprake van schade door schuld van de gemeente, dan worden jouw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Gaat het om grote (letsel)schade? Dan sturen we de claim door naar onze verzekeraar. Je krijgt hiervan bericht. De verzekeringsmaatschappij handelt de aansprakelijkstelling/claim vervolgens met je af.

Als wij of onze verzekeraar vinden dat er geen sprake is van schade door onze schuld, dan wordt het verzoek afgewezen. Je ontvangt dan van ons een brief of emailbericht waarin we uitleggen waarom.

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op

Je kunt e-mailen met de afdeling verzekeringen, verzekeringen@a2samenwerking.nl (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur).

Meer informatie

Ga voor meer informatie over aansprakelijkheid van de gemeente en de eigen verantwoordelijkheid van burgers naar de site van de WA.nl.