Wat is het?

De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als:

 • Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
 • U wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.

Wat moet ik doen?

U stuurt uw eis naar de gemeente. Doe dit zelf of vraag een advocaat dit voor u te doen. Zet in uw eis de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • welke schade u hebt geleden
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. U kunt ook de rechter om schadevergoeding vragen.

Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is doordat de gemeente niet goed gehandeld heeft? Dan krijgt u uw kosten vergoed.

Wat heb ik nodig?

 • bewijs van de opgelopen schade
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
 • eventueel een foto (als bewijs)
 • uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon.)
 • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort