Wat is het?

Heeft u een goed of leuk idee voor uw buurt? Wilt u een straatspeeldag organiseren? U kunt hierbij financiële ondersteuning van de gemeente krijgen. Ook bij het opknappen van de omgeving van een speeltuintje of een koffie-uurtje voor ouderen kunt u een beroep doen op de regeling buurtinitiatieven. Het mag niet gaan om een reguliere (buurt)activiteit. Straatfeesten en buurtbarbecues zijn uitgesloten van subsidie.

Hoe werkt het?

Bij een gemeenschapsinitiatief gaat het om activiteiten die de bewoners ten goede komen of de buurt verbeteren. Activiteiten in de buurt of wijk dragen bij aan een gevoel van verbondenheid. Daarom steunt de gemeente initiatieven van inwoners die hiervoor een goed idee hebben. De gemeente bekijkt hoe wij u kunnen helpen om uw idee uit te voeren. 

Wat moet ik doen?

Als u een goed idee hebt voor uw wijk of buurt, kunt u dit melden bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de Sociaal Makelaar. Doe dit eventueel samen met andere bewoners uit uw wijk of buurt

Wilt u weten of u een aanvraag kunt doen? Kijk dan in de Algemene Subsidieverordening Cranendonck 2021 en de bijbehorende regels.

Na afloop van de activiteit moet u de besteding van de subsidie verantwoorden. Gebruik hiervoor het formulier ‘verantwoording’.