Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen(externe link), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn 3 soorten kaarten.

Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
  • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
  • U kunt niet zelf auto rijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Meer informatie over de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart vindt u via www.regelhulp.nl(externe link).

DigiD linkGPK aanvragen

Hoe werkt het?

Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent, komt u zonder meer in aanmerking voor een GPK.

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig
  • De bestuurderskaart staat op kenteken geregistreerd.
  • Een passagierskaart staat niet op kenteken geregistreerd maar wel op naam en mag alleen door deze persoon gebruikt worden.

Wat moet ik doen?

  • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.
  • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.

DigiD linkGPK aanvragen

Neem voor meer informatie contact op met het Sociaal Team van de gemeente. Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495. U kunt ook een contactverzoek doen, dan bellen wij u terug.

Contactverzoek

Wat heb ik nodig?

Wat kost het?

€ 58,80 (2022)

U betaalt de leges als u de kaart komt ophalen. In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen. Mocht de aanvraag voor een GPK niet worden gehonoreerd volgt een terugbetaling van € 10,30 omdat de kaart dan niet aangemaakt hoeft te worden.

Aanvullende informatie

Let op

Hebt u een aanvraag ingediend voor een bestuurderskaart en bent u in het bezit van een geldig rijbewijs? Houd er dan rekening mee dat de door u overlegde gegevens er toe kunnen leiden dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Dit gebeurt na onderzoek door een onafhankelijk specialist. De minister van Verkeer en Waterstaat verklaart u dan ongeschikt voor het besturen van een motorrijtuig op grond van de artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994.

Hardheidsclausule

Als u niet voldoet aan de criteria en toch voor een GPK in aanmerking wilt komen dan kunt u een beroep doen op de zogenaamde 'hardheidsclausule'. U kunt daarvan gebruik maken wanneer u door een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen hebt, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een GPK rechtvaardigen. Het moet daarbij gaan om een ernstig en uniek geval dat door de keurende arts wordt beoordeeld. Dat gebeurt op basis van een medisch protocol. Geef aan waarom u een beroep doet op de hardheidsclausule.