Exploitatievergunning horecabedrijf

Wat is het?

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen
 • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

 • hotel
 • restaurant, café of snackbar
 • discotheek
 • buurthuis of clubhuis

Hoe werkt het?

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Overleg eerst met de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan informatie over de eisen die voortkomen uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. Zo weet u waar u aan toe bent.

Houdt u er rekening mee dat de aanvraagprocedure voor een exploitatie- (en drank- en horeca-)vergunning minimaal enkele maanden in beslag neemt.

Op dit product is de Wet Bibob van toepassing.

Wat heb ik nodig?

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een ingevuld Bibob-formulier.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost:

Soort aanvraagKosten
exploitatievergunning/terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28 APV   € 495,29
 (zomer)terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:10 APV€ 104,25

Als u voor uw terras gebruik maakt van gemeentegrond, heft de gemeente hiervoor jaarlijks een precariobelasting van € 5,25 per m2.

Aanvullende informatie

Een exploitatievergunning vervalt indien:

 • de exploitatie langer dan drie maanden is (of wordt) onderbroken,
 • er sprake is van een gewijzigde exploitatie, waarvoor geen nieuwe vergunning is aangevraagd,
 • de vergunninghouder niet langer de inrichting exploiteert.