Erfgoed heeft alles te maken met ons eigen leven, onze identiteit en is bepalend voor het karakter van de plaats waar wij wonen. Het omvat zichtbare en onzichtbare overblijfselen van onze gezamenlijke geschiedenis die wij waardevol vinden voor ons gemeenschappelijk geheugen en onze identiteit. De resten van het verleden vormen in de toekomst een belangrijke inspiratiebron voor het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de identiteit van Cranendonck.

Erfgoedkaarten

Via onze erfgoedkaarten is de rijke geschiedenis van de regio in kaart gebracht en voor iedereen toegankelijk gemaakt. De kaarten bevatten informatie waar archeologische en cultuurhistorische waarden of verwachtingen aanwezig zijn en waar niet. 

Erfgoedverordening

De Erfgoedverordening beschermt de boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden van Cranendonck. 

In de verordening is het volgende geregeld:

 • aanwijzing van monumenten tot gemeentelijk monument;
 • aanwijzing van dorpsgezichten tot gemeentelijke dorpsgezichten;
 • een vergunningenstelsel voor aanpassingen aan gemeentelijke en beschermde (rijks)monumenten;
 • de inschakeling van de A2-Adviescommissie Omgevingskwaliteit als adviesorgaan voor erfgoedvraagstukken;
 • het regelen van bovengrondse cultuurhistorische waarden in omgevingsplannen;
 • eisen die worden gesteld aan bouw-, cultuurhistorisch en/of archeologisch onderzoek;
 • bescherming van monumentaal erfgoed.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de Erfgoedverordening 2023

Toelichting foto's in de header

 • Standerdmolen, Soerendonk -1942
 • Grenspaal Maarheeze - 1978
 • Hotel Sint Joseph - De Cantine in Budel-Dorplein - 1980
 • Kleinschoot 21, Budel-Schoot - 1979

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (021203, 199726, 202591, 210849)